ADHD is de afkorting van Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. De Nederlandse term hiervoor is: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Mensen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Ze hebben moeite om hun aandacht erbij te houden. Daardoor vinden ze het vaak moeilijk dingen af te maken en te onthouden. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychische stoornis bij kinderen, maar ook volwassen kunnen ADHD hebben.

KENMERKEN

 • snel afgeleid, moeite met concentreren
 • impulsief
 • hyperactief
 • chaotische gedachtegang
 • druk praten
 • snel dingen kwijt raken
 • moeite met afspraken

Behandeling ADHD

De behandeling is vooral gericht op het krijgen van inzicht in wat ADHD precies is en het leren omgaan met de gevolgen ervan.

Bij de behandeling kunnen verschillende behandelmodules (therapieën) worden ingezet:

 • vaardigheidstraining
 • medicatie
 • gesprekstherapie
 • online therapie

Behandelvormen

Veruit de meeste cliënten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.
Gaat het om uw kind dan zal de behandelaar samen met u en uw kind bekijken welke behandelvorm het beste is.

meer informatie

Aanmelden & verwijzen

GGz Centraal biedt specialistische diagnositiek, behandeling en begeleiding. Voor deze verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) is altijd een verwijzing of een indicatie nodig. Wie voor psychische problemen behandeling nodig heeft kan in eerste instantie terecht bij de huisarts. De huisarts kan zonodig naar GGz Centraal verwijzen.

meer informatie

Interessante links