Bij iemand met autisme wordt de informatie die hij hoort, ziet of voelt op een andere manier in de hersenen verwerkt dan bij de meeste mensen. Daardoor hebben mensen met autisme vaak ook andere sterke en zwakke kanten

Mensen met autisme hebben vaak een goed oog voor detail, zijn analytisch en recht door zee. Maar omdat ze zoveel details waarnemen hebben ze vaak moeite met het zien van het grote geheel. Omdat de informatie anders wordt verwerkt is het voor mensen met een autisme lastiger anderen te begrijpen. Daardoor hebben ze vaak moeite met sociale contacten.

Autisme is aangeboren, vaak erfelijk en kan gedurende het hele leven een rol spelen. Ruim 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme.

Met autisme bedoelen we verschillende diagnoses:

 • autismespectrumstoornis (ASS)
 • klassiek autisme
 • asperger
 • PDD-NOS

KENMERKEN

 • zich onbegrepen voelen
 • veranderingen lastig vinden, er boos of bang van worden
 • dingen heel letterlijk nemen, moeite met grapjes
 • beperkt aantal interesses of activiteiten
 • veel details zien, moeite met het overzicht
 • moeite met intimiteit

Behandeling autisme

Als de diagnose is gesteld kan behandeling van start gaan. Behandeling is vooral gericht op het krijgen van inzicht in autisme en het leren omgaan met de gevolgen ervan.

therapieën en modules:

 • cognitieve gedragstherapie
 • online behandelen
 • psycho-educatie
 • vaardigheidstrainingen

Behandelvormen

Wij bieden behandeling in verschillende vormen. Uw behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u (of uw kind) en uw situatie past.

meer informatie

Folders

De Kersenboom  |  pdf - 187kb

Aanmelden & verwijzen

Voor behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar is zowel een verwijzing als een beschikking van de gemeente nodig. Voor volwassenen is een verwijzing van (huis)arts noodzakelijk.

meer informatie

Interessante links