Ook wel manisch-depressieve stoornis. Iemand met een bipolaire stoornis lijdt aan sterke stemmingswisselingen en kent manische of hypomane perioden en depressieve perioden, afgewisseld met klachtenvrije perioden.

Een manische periode is een duidelijk herkenbare periode van minstens 7 aaneengesloten dagen, met een voortdurend verhoogde of prikkelbare stemming. Tijdens zo’n manische periode verliezen mensen het zicht op de realiteit. Ze maken onverantwoorde keuzes zonder de risico’s daarvan te zien. Ook al signaleert de omgeving die wel. Aan het einde van de manische periode volgt meestal lichamelijke en emotionele uitputting. Sommige mensen krijgen tijdens een manische periode last van een manische psychose met wanen en hallucinaties.

Een hypomane periode kent dezelfde stemming als die van een manische episode. Bij een hypomane periode houdt deze minstens vier dagen aan. Anders dan bij een manische episode, is een hypomane episode niet ernstig genoeg om duidelijke beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren te veroorzaken. Ook  zijn er geen psychotische verschijnselen. Deze periode gaat wel samen met een onmiskenbare verandering in het gedrag.

De depressieve periode kenmerkt zich door een zeer sombere, neerslachtige stemming en is daarmee duidelijk tegenovergesteld van de manische of hypomane periode.

KENMERKEN

Zowel in een manische als in een hypomane periode vertonen mensen minstens drie van de volgende verschijnselen:

 • een opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën
 • een afgenomen behoefte aan slaap (bijvoorbeeld: voelt zich uitgerust na slechts drie uur slaap)
 • de drang voelen om (veel) te praten
 • drukke, jagende gedachten
 • makkelijker afgeleid dan gewoonlijk
 • meer doelgerichte activiteiten ondernemen (sociaal, werkgerelateerd, op school of seksueel)
 • lichamelijke rusteloosheid; meer en onrustiger bewegen
 • ongeremd en roekeloos gedrag (bijvoorbeeld koopwoede met financiële risico’s)
 • er is sprake van psychotisch kenmerken (wanen, hallucinaties)

In een depressieve periode vertonen mensen vaak meerdere van de volgende verschijnselen:

 • besluiteloosheid
 • ernstige vermoeidheid
 • het gevoel hebben niets waard te zijn
 • nergens meer belangstelling voor hebben
 • concentratieproblemen
 • lichamelijke klachten
 • gebrek aan eetlust
 • slaapproblemen
 • de wens om dood te zijn

Behandeling bipolaire stoornis

Als de diagnose bipolaire stoornis is gesteld kan behandeling van start gaan. Behandeling is vooral gericht op het krijgen van inzicht in wat een bipolaire stoornis precies is en het leren omgaan met de gevolgen ervan. Ook medicatie kan onderdeel uitmaken van de behandeling.

therapieën en modules
Bij de behandeling kunnen verschillende behandelmodules (therapieën) worden ingezet:

 • vaardigheidstraining
 • medicatie
 • gesprekstherapie
 • online therapie

Behandelvormen

Veruit de meeste clienten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

meer informatie

Aanmelden & verwijzen

Voor volwassenen is een verwijzing van (huis)arts noodzakelijk.
Voor behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar is zowel een verwijzing als een beschikking van de gemeente nodig.

meer informatie

Interessante links