Dementie wordt veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen waardoor deze steeds minder goed gaan werken. Vooral het geheugen van mensen gaat steeds verder achteruit.

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen. Veel voorkomende vormen van dementie zijn: de ziekte van Alzheimer, Lewy body dementie, vasculaire dementie, Korsakov.

KENMERKEN

 • het geheugen gaat achteruit
 • verlies tijdsbesef
 • moeilijk op bepaalde woorden of namen kunnen komen
 • eenvoudige handelingen lukken niet meer (bijvoorbeeld thee zetten)
 • moeite met het herkennen van personen en plaatsen
 • overzicht kwijtraken
 • moeite met het onderhouden van sociale contacten en relaties
 • gedrag en persoonlijkheid verandert

Behandeling dementie

Dementie is ongeneeslijk. De behandeling is gericht op symptoombestrijding en vertraging van de achteruitgang. Allereerst kijkt een arts of de verschijnselen echt door dementie worden veroorzaakt of misschien door een andere ziekte die mogelijk wel goed te behandelen is. De naasten krijgen voorlichting en ondersteuning gericht op de praktische zorg maar ook op het omgaan met de situatie.
Bij de behandeling kunnen verschillende behandelmodules (therapieën) worden ingezet:

 • geheugenpoli
 • ouderenpsychiatrie polikliniek
 • psycho-educatie
 • medicatie

Bij sommige patiënten met de ziekte van Alzheimer kunnen medicijnen het ziekteproces in het beginstadium vertragen. Kalmerende medicijnen kunnen angst, onrust, achterdocht, agressie en slaapproblemen verminderen. Antidepressiva kunnen helpen bij een bijkomende depressie.

Behandelvormen

Veruit de meeste clienten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

meer informatie

Aanmelden & verwijzen

Voor volwassenen is een verwijzing van (huis)arts noodzakelijk.
Voor behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar is zowel een verwijzing als een beschikking van de gemeente nodig.

meer informatie

Interessante links