Iemand met een eetstoornis is obsessief bezig met eten, gewicht en lichaamsomvang. Het dagelijks leven wordt hierdoor beheerst.

We onderscheiden drie vormen van eetstoornissen:

 • Anorexia nervosa (extreem lijnen)
 • Boulimia nervosa (eetbuien)
 • Binge Eating Disorder (eetbuistoornis)

Eetstoornissen ontstaan meestal in of na de puberteit, een levensfase waarin grote veranderingen plaatsvinden. Bij zowel Anorexia als Boulimia zijn biologische, psychische of sociale factoren vaak een aanleiding. Een biologische factor is erfelijkheid. Eetstoornissen komen in bepaalde families vaker voor. Ook kunnen eetproblemen voortkomen uit suikerziekte en depressie. Psychische factoren spelen ook een grote rol: Een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, bang om afgewezen te worden. Mensen met Anorexia hebben een neiging naar perfectionisme en worden vaak gestimuleerd tot extreem afvallen door het gevoel ‘ergens goed in te zijn’.

Sociale factoren kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn, zoals fysiek geweld of seksueel misbruik. Traumatische ervaringen spelen vaak een belangrijke rol in het ontstaan van Boulimia. Andere sociale factoren zijn het modebeeld en de extreem hoge eisen die de maatschappij aan het uiterlijk stelt.

KENMERKEN

Anorexia:

 • het dagelijks leven wordt beheerst door (niet) eten
 • het lichaamsbeeld is verstoord; het lichaam wordt gezien als dik ook als is er sprake van ondergewicht
 • extreem lijnen (een ongezond gewicht nastreven)
 • een gevoel van controle willen hebben
 • extreem veel bewegen
 • laxeren of braken na de maaltijd

Boulimia:

 • het dagelijks leven wordt beheerst door eten
 • het gevoel van controleverlies hebben
 • het hebben van niet te controleren eetbuien
 • troost zoeken in eten; bij eenzaamheid of emoties als woede of verdriet
 • na een eetbui braken of laxeren, lijnen of heel veel sporten

Binge Eating Disorder

 • veel in korte tijd eten
 • het hebben van niet te controleren eetbuien
 • nauwelijks plezier beleven aan een eetbui, je proeft het vaak niet eens
 • na afloop je zwak en schuldig voelen

In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen niet altijd even scherp te trekken.

Behandeling eetstoornissen

Als de diagnose van een eetstoornis is gesteld kan behandeling van start gaan. Ons behandelprogramma eetstoornissen bestaat uit een therapieaanbod dat zich aanpast aan de fase waarin u zich bevindt. Behandeling vindt plaats in drie fasen: motivatie, gedragsverandering en stabilisatie.

therapieën en modules

 • vaardigheidstraining
 • medicatie
 • gesprekstherapie
 • online therapie

Behandelvormen

Veruit de meeste clienten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

meer informatie

Aanmelden & verwijzen

Voor volwassenen is een verwijzing van (huis)arts noodzakelijk.
Voor behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar is zowel een verwijzing als een beschikking van de gemeente nodig.

meer informatie

Interessante links