Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een ernstig gebrek aan vitamine B1.

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen is aangetast. Hierdoor ontstaat geheugenverlies. De patiënt verliest vooral het vermogen om iets nieuws te leren maar heeft ook steeds meer moeite met dagelijkse handelingen. Ook het gedrag verandert.

De oorzaak van Korsakov is langdurig alcoholmisbruik, vaak in combinatie met slechte eetgewoonten. Pas nadat iemand een aantal maanden niet meer drinkt en weer volwaardige voedsel eet kan worden bekeken welke beschadigingen hij of zij heeft opgelopen.

KENMERKEN

  • geheugenstoornissen
  • gedragsproblemen
  • planningsstoornissen
  • het vertellen van verhalen die niet kloppen maar die men zelf gelooft
  • stoornissen aan het zenuwstelsel
  • aantasting van het spijsverteringskaanaal en/of de lever

Behandeling van Korsakov

Voor het stellen van de diagnose en het bieden van de juiste zorg is het nodig dat de patiënt stopt met alcoholgebruik. Meestal lukt dit alleen door iemand op te nemen in een gespecialiseerde instelling.

Patiënten met het syndroom van Korsakov kunnen niet genezen. Wel kan de gezondheidstoestand verbeteren als iemand door langdurige opname niet meer drinkt en goed gaat eten. Het ziektebeeld is niet progressief zoals bij de ziekte van Alzheimer.

GGz Centraal heeft een speciaal behandelprogramma voor de behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov.  Opvang en begeleiding van patiënten vindt vaak plaats in psycho-geriatrische verpleeghuizen en beschermende woonvormen.

Behandelvormen

Veruit de meeste clienten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

meer informatie

Aanmelden & verwijzen

Voor volwassenen is een verwijzing van (huis)arts noodzakelijk.
Voor behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar is zowel een verwijzing als een beschikking van de gemeente nodig.

meer informatie

Interessante links