Een schokkende gebeurtenis in iemands leven kan leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Denk aan een traumatisch ervaring als oorlogsgeweld, seksueel misbruik, beroving of (getuige zijn van) een ernstig ongeluk. Meestal lukt het om met hulp van de mensen die dichtbij staan zo’n ervaring te verwerken. Maar soms lukt dat niet.

Sommige mensen beleven de traumatische gebeurtenis telkens opnieuw. Dit leidt vaak tot chronische stress. Dan lukt het niet je leven weer gewoon op te pakken. Het kan zelfs zo erg zijn dat het je leven helemaal ontwricht.

KENMERKEN

 • steeds terugkerende nare dromen of herinneringen aan de gebeurtenis
 • de gebeurtenis telkens herbeleven
 • intens psychisch lijden of lichamelijke reacties krijgen bij herinneringen
 • gedachten, gevoelens en gesprekken uit de weg gaan die horen bij het trauma
 • activiteiten, plaatsen en mensen uit de weg gaan bij herinneringen
 • een belangrijk stuk van het trauma niet meer herinneren
 • het gevoel hebben niet meer bij anderen te horen
 • het gevoel hebben een beperkte toekomst te hebben
 • prikkelbaar
 • moeite met inslapen of doorslapen
 • moeite met concentreren

Behandeling van een posttraumatische stressstoornis

GGz Centraal heeft verschillende behandelprogramma’s ontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stress.

Behandeling van een PTSS heeft GGz Centraal ondergebracht in het behandelprogramma traumabehandeling.

Behandelvormen

Veruit de meeste clienten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

meer informatie

Aanmelden & verwijzen

Voor volwassenen is een verwijzing van (huis)arts noodzakelijk.
Voor behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar is zowel een verwijzing als een beschikking van de gemeente nodig.

meer informatie

Interessante links