Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

Soms gaat het met de ontwikkeling van uw kind niet zoals u had gehoopt of maakt u zich zorgen over uw kind. U kunt dan verwezen worden naar Fornhese. Het behandelprogramma 0-6 is gespecialiseerd in en heeft ruime ervaring met de diagnostiek en behandeling van (zeer) jonge kinderen. Samenwerking met ouders is hierbij cruciaal, bij ons staan het kind en de ouders centraal.

In het eerste gesprek bekijken we samen met ouders en kind wat uw vraag is en of wij u kunnen helpen. Vaak vindt er eerst onderzoek plaats om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. Om te zien wat de onderzoeken inhouden en uw kind erop voor te bereiden kunt u gebruik maken van het boekje van Beertje Bruin (zie hiernaast).

In een adviesgesprek na onderzoek bespreken we samen met u wat er nodig is om uw kind en gezin te helpen en bieden we behandeling. In overleg met ouders bekijken we hoe we kunnen samenwerken met kinderopvang, peuterspeelzaal of school. Ons doel is om de mogelijkheden van uw kind optimaal te benutten. Er is geen levensfase waarin een kind zich sneller kan/moet ontwikkelen als tussen de 0 en de 6 jaar.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: wetenschappelijk onderzoek.

diagnostiek en behandeling
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u en uw kind de diagnose en behandelmogelijkheden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten van uw kind én op het ondersteunen van de omgeving. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling.

ambulante behandeling
Wekelijkse of tweewekelijkse komen kinderen en hun ouders naar de locatie aan de Randstad voor een gesprek of andere vorm van therapie. Soms vindt er ook een huisbezoek plaats.

intensievere behandeling nodig?
Als de gesprekken te weinig effect hebben is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijd- of klinische behandeling. Hiervoor kunnen kinderen en jongeren in Almere terecht op onze de locatie aan de Boomgaardweg.

Onze locatie

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Randstad 20-27C
1314 BC Almere
Postbus 1232
1300 BE Almere
Telefoon 036 5383250
Fax 036 5495460

folders

Beertje Bruin  |  url