Wat doen we?

Met steunende en structurerende gesprekken kunnen we aan verschillende doelen werken. Bijvoorbeeld toewerken naar een andere vorm van therapie. Of het verbeteren van je leefstijl en het leren omgaan met je klachten. Hoeveel structurerende gesprekken nodig zijn hangt af van jouw doelen. Ook werken we aan thema’s zoals positieve gezondheid. Dit doen we door jongeren in ‘Karify’ – ons digitaal platform voor cliënten – het positieve gezondheid spinnenweb in te laten vullen. Hiermee kunnen we in kaart brengen hoe het op verschillende terreinen met je gaat.
Gedrag, gevoelens, zorgen en problemen van een gezinslid hebben invloed op het hele gezin. En de wijze waarop het gezin met de problemen omgaat heeft weer effect op het kind/de jongere. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat en er veel conflicten zijn met elkaar. Of omdat ouders niet (meer) weten hoe zij met het kind/de jongere om moeten gaan, dan helpt het om samen therapie te volgen. Daarbij leren de gezinsleden beter met elkaar om te gaan. Soms kunnen spanningen in het gezin veel invloed hebben. Zoals door schoolproblemen, een complexe echtscheiding of een (psychiatrische) ziekte van een van de ouders. Vaak is een gezin zo veerkrachtig dat het deze problemen zelfstandig kan opvangen. Maar soms zijn hardnekkige patronen ontstaan en komt het gezin er zelf niet meer uit. Een systeemtherapeut kan helpen elkaar weer beter te begrijpen. En kan spanningen en communicatieproblemen verminderen.

Voor wie?

De gesprekken zijn voor aangemelde kinderen/jongeren met hun gezinnen en/of partners en andere belangrijke mensen uit de omgeving.

Hoe vaak en hoe lang?

Bij de start zijn de gesprekken meestal wekelijks. Later meestal minder vaak, om de week of eenmaal per drie weken. Dit is afhankelijk van de problemen.