Kinderen kunnen op verschillende manieren voor behandeling bij Fornhese terecht komen. Er is altijd een verwijzer nodig die het kind, bij een vermoeden van psychische problemen, aanmeldt bij het centraal aanmeldpunt van Fornhese.

Een verwijzer is: de huisarts, een (medisch) specialist, jeugdarts, een sociaal-wijkteam (gemeente), Veilig Thuis en andere gecertificeerde instellingen. Daarnaast zal de gemeente waar het kind woont bij de gezaghebbende ouder(s), via een beschikking toestemming moeten geven voor de hulp door Fornhese. In sommige gemeenten is de verwijzing van de huisarts tevens een beschikking. Bij vragen over de beschikking kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente.

De verwijzer kiest, in overleg met de ouders, voor onderzoek of behandeling bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. De verwijzer is bekend met de  verschillende vormen van hulpverlening in de regio en verstuurt een verwijsbrief, meestal via Zorgdomein.

Wij bieden behandeling in de jeugdzorgregio’s:

U vindt hier een compleet overzicht van alle jeugdzorgregio’s.

Aanmelden

Voor aanmeldingen en vragen zijn wij op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op: 088-1340400.

Spoed/crisis

Spoedaanmeldingen verlopen altijd via de huisarts/ huisartsenpost of een andere geldige verwijzer. De verwijzer beoordeelt de ernst en de noodzaak. Als het nodig is kan de verwijzer de crisisdienst van GGz Centraal inschakelen. De crisisdienst neemt vervolgens contact op met de cliënt/ouders. Zie hier voor meer informatie.

Wachttijden

Wij doen ons uiterste best kinderen zo snel mogelijk de juiste behandeling aan te bieden. Maar op sommige plekken zijn er wachttijden. Wij houden deze wachttijden bij op de algemene website van GGz Centraal. Bekijk het actuele overzicht.
Bij een crisis is er uiteraard geen sprake van wachttijd.

Contactgegevens

Centraal Aanmeldpunt Fornhese
Boomgaardweg 12
1326 AD Almere

Postadres
Postbus 1589
1300 BN  ALMERE

Telefoon 088 1340400

Contactgegevens per locatie
overzichtspagina van onze locaties