Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

Als uw kind naar ons verwezen wordt vanwege (een vermoeden van) psychiatrische problematiek zullen we, samen met u als ouders/verzorgers, uitgebreid onderzoeken wat er precies aan de hand is en welke behandeling passend is. Wij vinden het belangrijk om daarbij ook school en eventuele andere belangrijke partijen te betrekken.

diagnostiek en behandeling
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u de diagnose en de behandelmogelijkheden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten van uw kind én op het ondersteunen van de omgeving. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling.

ambulante behandeling
Wekelijks of tweewekelijks komen kinderen en hun ouders naar de locatie aan de Boomgaardweg voor een gesprek of andere vorm van therapie. Soms vindt er ook een huisbezoek plaats.

deeltijdbehandeling
Deeltijdbehandeling is een intensievere vorm van hulp, waarbij kinderen/jongeren een aantal dagdelen per week therapie volgen.

klinische behandeling
Het is ook mogelijk om kinderen tijdelijk in onze kliniek aan de Boomgaardweg in Almere te behandelen. Kinderen in klinische behandeling gaan  – als het kan – regelmatig in de weekenden naar huis.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Aan het einde van de behandeling krijgt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek. De zogenaamde Jeugd-thermometer.

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
wetenschappelijk onderzoek.

Neem een kijkje op onze locatie

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Boomgaardweg 10
1326 AD Almere
Postbus 1590
1300 BN Almere
Telefoonnummers kliniek:

folders

Beertje Bruin  |  url
De Kersenboom  |  pdf - 180kb