Over Fornhese

Fornhese is onderdeel van GGz Centraal, een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen – van alle leeftijden  –  met psychische problemen.

Fornhese is verantwoordelijk voor de jeugd-ggz. Op elke locatie van Fornhese wordt onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog onderzoek en psychiatrische hulp geboden aan kinderen van 0 tot 18 jaar en hun gezin. De hulpverleners van Fornhese gaan daarbij altijd uit van het belang van het kind en het gezin.

De hulpverleningsmogelijkheden van Fornhese:

 • Onderzoek/diagnostiek: daarin stellen we de aard en ernst van de problematiek vast.
 • Ambulante behandeling: is specialistische hulp in de vorm van gesprekken of andere therapievormen waarvoor kinderen en hun ouders met enige regelmaat naar Fornhese komen. Indien nodig kan er ook een huisbezoek plaatsvinden.
 • Deeltijdbehandeling/dagbehandeling: dit is een therapieprogramma waarvoor kinderen een aantal dagdelen per week naar Fornhese komen.
 • Klinische behandeling: is behandeling in de vorm van een klinische opname.
 • Spoedeisende behandeling: is behandeling bij psychiatrische crisis.

missie

 • Fornhese levert specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling
 • Het doel is altijd het helpen bij het op gang brengen van de ontwikkeling
 • De zorg is dichtbij en bereikbaar voor iedereen die deze zorg nodig heeft met een geldige verwijzing
 • We bieden specialistische jeugd-ggz in de vorm van diagnostiek-, advisering en behandeling
 • We behandelen zolang er sprake is van ontwikkeling én als andere jeugdhulp deze zorg niet kan bieden
 • We werken vraaggericht en vraagverhelderend
 • We werken multidisciplinair zowel binnen Fornhese als met andere partijen in de jeugdzorg
 • We sluiten aan bij de lokale context
 • We werken oplossingsgericht en dienstverlenend

Fornhese biedt behandeling in de regio’s: Utrecht-zuidoost, Eemland, Foodvalley, Noord-Veluwe, Flevoland en Gooi- & Vechtstreek. U vindt onze hoofdvestigingen in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad. Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

GGz Centraal is een organisatie met een actief scholingsbeleid en met oog voor talent. Wij stimuleren collega’s hun kwaliteiten te ontwikkelen. Zij krijgen daarbij alle ruimte om zowel binnen als buiten de organisatie met anderen samen te werken. Dichtbij en deskundig. Dat typeert onze organisatie en zo behandelen wij onze cliënten.

Innova
Innova is ons instituut voor de A-opleiding, P-opleiding, opleiding tot verpleegkundig specialist en wetenschappelijk onderzoek: Innova

werken bij GGz Centraal
Voor potentiële werknemers en opleidelingen hebben wij een eigen website: werkenbijggzcentraal.nl

Naast vacatures vind u hier informatie over onze organisatie als werkgever. Wat doen we hier, waar zijn we trots op en wat hebben we potentiële collega’s te bieden? Er komen collega’s aan het woord die enthousiast spreken over werken én leren. In schriftelijke interviews maar ook in beeld en geluid.

vrijwilligerswerk
Bij GGz Centraal zijn meer dan 360 vrijwilligers actief. Zonder hen zouden veel activiteiten voor cliënten ondenkbaar zijn. Hun inzet is onmisbaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!
Lees meer over vrijwilligerswerk in GGz Centraal

Fornhese biedt ambulante behandeling en heeft een kliniek achter de hand voor als dat echt nodig is. Ook bieden wij consultatie aan. Bijvoorbeeld op scholen of bij andere (zorg)instellingen.

contactgegevens

algemene adresgegevens
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort
telefoon 033 4609609

contactgegevens per locatie
overzichtspagina van onze locaties