Wij zijn onderdeel van GGz Centraal, een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen – van alle leeftijden – met psychische problemen.

Fornhese is verantwoordelijk voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Op elke  locatie van Fornhese doen wij onderzoek en bieden wij behandeling aan kinderen van o-18 jaar met psychische problemen. Bij de behandeling nodigen we de ouders/verzorgers uit en als het kan ook de andere gezinsleden.

Onze behandelmogelijkheden zijn:

 • onderzoek/diagnostiek: hier stellen we de aard en ernst van de problemen samen met het gezin vast.
 • ambulante behandeling: dit is specialistische hulp in de vorm van gesprekken of andere therapievormen.
  Hiervoor nodigen wij kinderen en hun ouders met enige regelmaat bij ons uit. Of we komen bij de kinderen en ouders thuis voor een gesprek of om specifiek te kijken wat nodig om alles in de thuissituatie beter te laten verlopen.
 • deeltijdbehandeling/dagbehandeling: dit is een therapieprogramma waarvoor kinderen/jongeren één of meer dagdelen per week naar ons komen voor wat intensievere behandeling.
 • klinische behandeling: dit is behandeling in de vorm van een tijdelijke opname.
 • spoedeisende behandeling: dit is behandeling bij een acute psychiatrische crisis.

missie

 • wij leveren specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling
 • ons doel is altijd het helpen bij het op gang brengen van de ontwikkeling
 • onze zorg is dichtbij en bereikbaar voor iedereen die deze zorg nodig heeft; wij hebben alleen altijd een geldige verwijzing nodig om te kunnen behandelen
 • wij behandelen zolang er sprake is van ontwikkeling én als andere jeugdhulp deze zorg niet kan bieden
 • wij werken vraaggericht en vraagverhelderend
 • wij werken multidisciplinair, zowel binnen Fornhese als met andere partijen in de jeugdzorg
 • wij sluiten aan bij de lokale partners
 • wij werken oplossingsgericht en dienstverlenend

Wij bieden behandeling in de regio’s: Utrecht-Zuidoost, Eemland, Foodvalley, Noord-Veluwe, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Onze grotere locaties liggen in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad.
Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

GGz Centraal is een organisatie met een actief scholingsbeleid en met oog voor talent. Wij stimuleren collega’s hun kwaliteiten te ontwikkelen. Zij krijgen daarbij alle ruimte om zowel binnen als buiten de organisatie met anderen samen te werken. Dichtbij en deskundig. Dat typeert onze organisatie en zo behandelen wij onze cliënten.

opleidingen
GGz Centraal is een opleidingsinstelling voor de A-opleiding, P-opleiding, opleiding tot verpleegkundig specialist.
> meer informatie over onze opleidingen

wetenschappelijk onderzoek
Ook in grote instellingen is onderzoek onmisbaar. Het laat ons zien wat het effect is van hetgeen we doen. En zorgt ervoor dat we de kwaliteit van onze patiëntenzorg kunnen vergroten. Onze onderzoeken zijn over het algemeen praktijkgericht. En kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse patiëntenzorg.
> meer informatie over wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal

werken bij GGz Centraal
Voor potentiële werknemers en opleidelingen hebben wij een eigen website: werkenbijggzcentraal.nl

Naast vacatures vind je hier informatie over onze organisatie als werkgever. Wat doen we hier, waar zijn we trots op en wat hebben we potentiële collega’s te bieden? Er komen collega’s aan het woord die enthousiast spreken over werken én leren. In schriftelijke interviews maar ook in beeld en geluid.

vrijwilligerswerk
Bij GGz Centraal zijn meer dan 360 vrijwilligers actief. Zonder hen zouden veel activiteiten voor cliënten ondenkbaar zijn. Hun inzet is onmisbaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!
> meer informatie over vrijwilligerswerk bij GGz Centraal

Fornhese biedt ambulante behandeling en heeft een kliniek achter de hand voor als dat echt nodig is. Ook bieden wij consultatie aan. Bijvoorbeeld op scholen of bij andere (zorg)instellingen.

contactgegevens

algemene adresgegevens
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort
telefoon 033 4609609

contactgegevens per locatie
overzichtspagina van onze locaties