Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

Als uw kind naar ons verwezen wordt vanwege (een vermoeden van) psychiatrische problematiek zullen we, samen met u als ouders/verzorgers, uitgebreid onderzoeken wat er precies aan de hand is en welke behandeling passend is. Wij vinden het belangrijk om daarbij ook school en eventuele andere belangrijke partijen te betrekken.

diagnostiek en behandeling
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u de diagnose en de behandelmogelijkheden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten van uw kind én op het ondersteunen van de omgeving. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling.

ambulante behandeling
Wekelijks of tweewekelijks komen kinderen en hun ouders naar de locatie aan de Boomgaardweg voor een gesprek of andere vorm van therapie. Soms vindt er ook een huisbezoek plaats.

deeltijdbehandeling
Als de gesprekken te weinig effect hebben is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijdbehandeling: het kind komt een aantal dagdelen per week naar de locatie aan de Boomgaardweg.  

klinische behandeling
Het is ook mogelijk om kinderen tijdelijk in onze kliniek aan de Boomgaardweg in Almere te behandelen. Kinderen in klinische behandeling gaan  – als het kan – regelmatig in de weekenden naar huis.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: wetenschappelijk onderzoek.

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Laan van de Heelmeesters 2
1211 MS Hilversum
Postbus 1232
1300 BE Almere
Telefoon 036 5383250 (centraal nummer Fornhese Randstad)