Heb je specifieke vragen of opmerkingen over de behandeling? Dan kun je deze het beste met je behandelaar of begeleider bespreken.

Ontevreden of een klacht?

Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten. Bent je ontevreden? Bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker(s). Je kunt ook terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Is dat niet het geval? Dan kun je je klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris heeft als taak opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen.

Klachtencommissie

Ben je op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) opgenomen? En heb je een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Soms neemt de klachtencommissie ook klachten in behandeling als de tussenkomst of bemiddeling van de klachtenfunctionaris geen oplossing heeft gebracht. In het klachtenreglement kun je lezen wanneer dit het geval is. Je kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

Geschillencommissie

Lukt het niet om binnen Fornhese volgens de klachtenregeling de klacht op te lossen? Dan kun je het geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Ook kun je naar de geschillencommissie stappen als wij een klacht niet binnen 10 weken oplossen. Deze instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil. Kijk voor meer informatie op: geschillencommissie.

Soms neemt de klachtencommissie ook klachten over vrijwillige zorg in behandeling. In het klachtenreglement kun je lezen wanneer dit het geval is. Je kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

Ondersteuning tijdens klachtbehandeling

Je kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) vragen om ondersteuning. Meer informatie vind je hier: de patiëntenvertrouwenspersoon.

Complimenten

Ben je juist tevreden? Ook dat horen wij graag!
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken (de zogenaamde GGZ-thermometer) of in algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaartnederland.