Wat als een kind of jongere plotseling ernstig in de war of suïcidaal is? Dan is snel hulp nodig. Wat kan Fornhese in crisissituaties betekenen?

Verwijzers kunnen ons bellen als een kind of jongere acuut hulp nodig heeft. Na overleg met de verwijzer maken we een afspraak met ouders en kind. We vragen de ouders of ze met hun kind hier willen komen, als dat echt niet kan dan gaan we op huisbezoek. Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft crisisdienst en kan altijd een beroep doen op een jeugdpsychiater of klinisch psycholoog.

Als de eerste crisis voorbij is kunnen we een gezin tijdelijk intensieve hulp thuis (IHT) bieden. Dit gebeurt door SPV’s en verpleegkundigen.

Bereikbaarheid

Alleen verwijzers (bijvoorbeeld wijkteam, huisarts of politie) kunnen een kind of jongere aanmelden bij de crisisdienst. Voor aanmeldingen en vragen zijn wij op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op: 088-1340400.

De crisisdienst van Fornhese is tijdens kantoortijden bereikbaar. Buiten kantooruren is de crisisdienst voor volwassenen beschikbaar via telefoonnummer  0341 566911. Deze crisisdienst kan altijd een beroep doen op jeugdpsychiater of klinisch psycholoog van Fornhese.