Maakt u zich zorgen over uw kind? Is uw kind bijvoorbeeld erg angstig, verdrietig of snel boos? Of is het snel afgeleid en impulsief? Misschien mist het de aansluiting met leeftijdsgenoten?

Kinderen en jongeren kunnen – net als volwassenen – psychische klachten hebben. Komt u er samen met uw kind niet uit dan kunt u hulp inschakelen. Fornhese is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen.

Er is altijd een verwijzer nodig die uw kind, bij een vermoeden van psychische problemen, aanmeldt bij het centraal aanmeldpunt van Fornhese.

Een verwijzer kan zijn: de huisarts, een (medisch) specialist zoals kinderarts, jeugdarts, arts een psychiater, een sociaal-wijkteam of een centrum voor jeugd en gezin.

Daarnaast zal de gemeente waar het kind bij de gezaghebbende ouder(s) woont, via een beschikking toestemming moeten geven voor de hulp door Fornhese. In sommige gemeenten is de verwijzing van de huisarts tevens een beschikking. Hebt u vragen over de verwijzing neem dan contact op met uw gemeente.

De verwijzer kiest in overleg met u voor onderzoek of behandeling bij de jeugd-ggz. De verwijzer is bekend met de zorgaanbieders in de regio. Kiest u samen voor Fornhese dan stuurt de verwijzer ons een (elektronische) verwijsbrief.  Vervolgens krijgt u van ons een uitnodiging voor een eerste gesprek, de intake.

intakefase
Ons centraal aanmeldpunt beoordeelt de verwijzing en nodigt u uit voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt meestal een uur. Hierin krijgen we een globaal inzicht in de aard en omvang van de problemen. In principe verwachten wij dat de beide ouders met het kind bij het intakegesprek zijn, tenzij het in de uitnodiging anders vermeld is.

advies
Aan de hand van de intake volgt een advies. Dit advies kan zijn:

  • verder onderzoek binnen Fornhese
  • behandeling binnen Fornhese
  • een terugverwijzing met een advies
  • een verwijzing naar een andere instelling

onderzoek
Gedegen onderzoek (diagnostiek) is de basis voor de behandeling van kinderen en jongeren. Hiermee stellen we de aard en ernst van de problemen vast. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. In de Fornhesegids kunt u lezen welke.

behandeling
De behandelaar stelt in overleg met u en uw kind een behandelingsplan op. Bij elk probleem stelt de behandelaar vast wat het behandeldoel is en bij elk doel horen werkafspraken. De doelen, het therapie- en begeleidingsaanbod en de werkafspraken vormen het behandelingsplan. Uw behandelaar bespreekt regelmatig de resultaten van dit behandelingsplan met u en met uw kind.
Er zijn verschillende vormen van therapie mogelijk. Ook hierover kunt u meer lezen in de Fornhesegids.

Wij kunnen u een van de volgende hulpverleningsmogelijkheden bieden:

ambulante behandeling
Dit is specialistische hulp in de vorm van gesprekken of andere therapievormen waarvoor kinderen en hun ouders met enige regelmaat naar Fornhese komen. Of we bieden in de thuissituatie de behandeling aan.

deeltijdbehandeling/dagbehandeling
Dit is een therapieprogramma waarvoor kinderen een aantal dagdelen per week naar Fornhese komen.

klinische behandeling
Dit is behandeling in de vorm van een tijdelijke opname.

spoedeisende behandeling
Dit is behandeling bij een acute psychiatrische crisis.

Welke problemen kunnen er zijn?

Veel voorkomende problemen bij kinderen en jongeren zijn

  • gedragsproblemen
  • autisme
  • ADHD
  • angsten
  • depressies
  • eetproblemen

Op de website brainwiki, gericht op jongeren met psychische problemen, staat duidelijke informatie over de verschillende problemen.