Maakt u zich zorgen over uw kind? Is uw kind bijvoorbeeld erg angstig, verdrietig of snel boos? Of is het snel afgeleid en impulsief? Misschien mist het de aansluiting met leeftijdsgenoten?

Kinderen en jongeren kunnen – net als volwassenen – psychische klachten hebben. Komt u er samen met uw kind niet uit? Dan kunt u hulp inschakelen. Fornhese is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen.

Wij hebben de behandeling ingedeeld in leeftijdsgroepen:

 • behandeling 0-6 jarigen
 • behandeling 6-12 jarigen
 • behandeling 12-18 jarigen

Ambulant of in de kliniek?

Wij behandelen kinderen en jongeren zoveel mogelijk ambulant. Dat wil zeggen dat zij gewoon thuis wonen en voor een gesprek of voor deeltijdbehandeling naar ons toekomen (rechts op de pagina vindt u meer informatie). In sommige gevallen kan het nodig zijn om een kind of jongere tijdelijk op te nemen in onze kliniek. In het filmpje hieronder ziet u hoe we in de kliniek werken.

Folders

Onze folders vindt u op deze pagina

Veel voorkomende problemen bij kinderen en jongeren zijn:

 • gedragsproblemen
 • autisme
 • ADHD
 • angsten
 • depressies
 • eetproblemen

Op de website brainwiki vind je duidelijke informatie over de verschillende problemen.

In noodsituaties verlenen wij direct hulp. Lees hier meer informatie over hulp bij een crisissituatie. Voor sommige behandelingen is een wachttijd. Hoe lang het wachten duurt? Dat is wisselend. Check hier de wachttijden

Heeft je kind psychische klachten en zoek je hulp?
Dan is het verstandig om eerst met een verwijzer te gaan praten. Dat kan zijn: de huisarts, een (medisch) specialist zoals kinderarts, jeugdarts, een sociaal-wijkteam of een centrum voor jeugd en gezin. De verwijzer kijkt wat er aan de hand is. En welke hulp het beste bij jullie past. Hij of zij overlegt met jou of onderzoek of behandeling bij de jeugd-ggz kan helpen. De verwijzer is bekend met de zorgaanbieders in de regio.

Kiezen jullie samen voor Fornhese?
Dan stuurt de verwijzer ons een (elektronische) verwijsbrief naar ons. Wij nodigen je dan uit voor een eerste gesprek – de intake.

De rol van de gemeente
De gemeente heeft ook een belangrijke rol bij een verwijzing. De gemeente waar het kind bij de gezaghebbende ouder(s) woont moet namelijk ook toestemming geven voor behandeling. Dat gebeurt door een ‘beschikking’. In sommige gemeenten is een verwijzing van de huisarts meteen ook de beschikking.

Hebt u vragen over de verwijzing?
Neem dan contact op met uw gemeente.

Er zijn twee soorten wachttijden:

 1. de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek
 2. de wachttijd tussen intake en de start van de behandeling

Bekijk het overzicht met actuele wachttijden.

intakefase
Wij hebben een centraal aanmeldpunt. De medewerkers hiervan beoordelen elke verwijzing. Ook nodigen zij jou en je kind uit voor een intakegesprek met een behandelaar. Dit gesprek duurt meestal een uur. Hierin krijgen we een goed beeld van de problemen. Wij verwachten dat de beide ouders met het kind bij het intakegesprek zijn. Behalve als dat in de uitnodiging anders is vermeld.

advies
Na de intake komen wij met een advies. Dit advies kan zijn:

 • verder onderzoek binnen Fornhese
 • behandeling binnen Fornhese
 • een terugverwijzing naar degene die je heeft aangemeld; dat gebeurt uiteraard mét een advies voor de verwijzer
 • een verwijzing naar een andere instelling

onderzoek
Goed onderzoek is de basis voor de behandeling van kinderen en jongeren. Hiermee bekijken we wat de aard en ernst van de problemen is.

behandeling
De behandelaar stelt in overleg met jou en je kind een behandelingsplan op. Dat maken we op de volgende manier:

 • bij elk probleem stellen wij vast wat het behandeldoel is
 • bij elk doel horen ook afspraken
 • de doelen, het therapie- en begeleidingsaanbod en de werkafspraken vormen samen het behandelingsplan

De behandelaar bespreekt regelmatig de resultaten van dit behandelingsplan met jou en je kind.

Wil je meer weten?
Lees dan ook de informatiegids

Wij bieden op de volgende manieren hulp:

ambulante behandeling
Uw kind woont gewoon thuis en kan ook naar school. U komt regelmatig samen met uw kind regelmatig naar ons voor een gesprek of een andere vorm van therapie. We kunnen de behandeling ook bij u thuis aanbieden.

deeltijdbehandeling/dagbehandeling
Uw kind komt één of meer dagdelen per week voor behandeling naar Fornhese. We betrekken hierbij de ouders.

klinische behandeling
Uw kind is (tijdelijk) opgenomen in een van onze klinieken en overnacht daar ook.

spoedeisende behandeling
Komt uw kind in een acute crisis terecht? Dan helpen wij met spoedeisende behandeling.

Bij Fornhese leggen wij voor elke behandeling een dossier aan. Wij zorgen er uiteraard voor dat we alleen díé gegevens verwerken die wij mogen verwerken. Ook waarborgen wij de privacy. Kijk hier voor meer informatie over dossier, rechten en privacy.