Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

Op de Lageweg in Amersfoort zijn de deeltijd behandelgroepen 6-18 jaar gevestigd.

Het adres van de deeltijdlocatie is wel Lageweg 8. Maar de ingang ligt aan de Albatrosstraat. U kunt ter hoogte van nummer 30 parkeren en dan het bruggetje over lopen. De ingang is zichtbaar vanaf de brug. U kunt in de gang plaatsnemen.

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling is een intensieve behandelvorm in groepsverband, waarbij kinderen en jongeren meerdere dagdelen naar onze locatie komen. Deeltijdbehandeling is onderdeel van de ambulante behandeling.  dat wil zeggen dat kinderen en jongeren gewoon thuis blijven wonen.

Fornhese Amersfoort biedt deeltijdbehandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. De behandeling is bedoeld voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden die onvoldoende profiteren van een poliklinisch aanbod. En die naast de psychische problemen ook moeite hebben met het meedraaien in de eigen leefomgeving.

Deze kinderen en jongeren lopen in bredere zin vast in hun functioneren in de verschillende milieus (thuis, op school en/of vrije tijd). Het lukt henzelf en de gezinnen niet meer om hier zelfstandig uit te komen.

Als  poliklinische behandeling te weinig helpt, is intensievere behandeling nodig. Bijvoorbeeld deeltijdbehandeling. Het kind komt dan een aantal dagdelen per week naar onze locatie aan de Lageweg. In de behandeling werken wij aan het verminderen van de problemen én richten wij ons ook op het ondersteunen van de omgeving. Daarom betrekken wij ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Het kán voorkomen dat wij u tijdens de behandeling vragen deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard bespreken wij dan met u of u wel of niet wilt deelnemen aan onderzoek.

  • brainwiki
    Betrouwbare informatie over psychische problemen voor jongeren: hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij?
  • kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
    Info voor ouders, jongeren, gemeenten, leerkrachten en professionals. Fornhese is lid van dit kenniscentrum en houdt zich de richtlijnen die door dit kenniscentrum zijn opgesteld, bijvoorbeeld richtlijnen voor  farmacotherapie.

Andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

Overige informatie

Kosten

Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Lageweg 8
3815 VG Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon Deeltijd 6-12: 06-12955676; Deeltijd 12-18: 06-20481655
Het adres van de deeltijdlocatie is wel Lageweg 8. Maar de ingang ligt aan de Albatrosstraat. U kunt ter hoogte van nummer 30 parkeren en dan het bruggetje over lopen. De ingang is zichtbaar vanaf de brug. U kunt in de gang plaatsnemen.