Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

De deeltijdbehandeling bestaat uit twee groepen genaamd: deeltijd Arend en deeltijd Buizerd. Er wordt nauw samengewerkt met het onderwijs.

deeltijdbehandeling
Als  poliklinische behandeling te weinig effect heeft is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijdbehandeling: het kind komt een aantal dagdelen per week naar de locatie aan de Lageweg. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Het kan voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie: wetenschappelijk onderzoek.

  • brainwiki
    Betrouwbare informatie over psychische problemen voor jongeren: hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij?
  • kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
    Info voor ouders, jongeren, gemeenten, leerkrachten en professionals. Fornhese is lid van dit kenniscentrum en houdt zich de richtlijnen die door dit kenniscentrum zijn opgesteld, bijvoorbeeld richtlijnen voor  farmacotherapie.

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Lageweg 8
3815 VG Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Deeltijd Arend: 06 1336 3606 | Deeltijd Buizerd: 06 1295 5676

folders

Beertje Bruin  |  url