Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

De deeltijdbehandeling Bosvijver is een intensievere vorm van hulp, waarbij kinderen/jongeren een aantal dagdelen per week therapie volgen. Er wordt nauw samengewerkt met het onderwijs.

deeltijdbehandeling
Als  poliklinische behandeling te weinig effect heeft is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijdbehandeling: het kind komt een aantal dagdelen per week naar de locatie Groenelaantje. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

Neem een kijkje op onze locatie

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Groenelaantje 35
8072 DC Nunspeet
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 06 83045835