Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij Fornhese terecht.

Als uw kind naar ons verwezen wordt vanwege (een vermoeden van) psychiatrische problematiek zullen we, samen met u als ouders/verzorgers, uitgebreid onderzoeken wat er precies aan de hand is en welke behandeling passend is. Wij vinden het belangrijk om daarbij ook school en eventuele andere belangrijke partijen te betrekken.

diagnostiek en behandeling 0-6 jarigen
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u en uw kind de diagnose en behandelmogelijkheden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten van uw kind én op het ondersteunen van de omgeving. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling.
> meer informatie

diagnostiek en behandeling 6-18 jarigen
Nadat uw kind is onderzocht bespreken we met u en uw kind de diagnose en behandelmogelijkheden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten van uw kind én op het ondersteunen van de omgeving. De ouders en/of verzorgers zijn altijd nauw betrokken bij de behandeling.

intensievere behandeling nodig?
Als de gesprekken te weinig effect hebben is intensievere behandeling nodig, bijvoorbeeld deeltijd- of klinische behandeling. Voor deeltijdbehandeling hebben wij twee locaties in Amersfoort. Voor 6-12 jarigen en 12-18 jarigen: zie onze locatie aan de Lageweg. Voor klinische behandeling kunnen kinderen en jongeren in Almere terecht op onze de locatie aan de Boomgaardweg.

We onderzoeken voortdurend hoe we de kwaliteit van onze behandelingen verder kunnen verbeteren. Periodiek, maar in elk geval bij de start en aan het einde van de behandeling, krijgt u het verzoek vragenlijsten in te vullen voor ons cliëntwaarderingsonderzoek (de zogenaamde GGZ-thermometer) en/of onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring). Wij informeren u over de uitkomst van deze onderzoeken.

Neem een kijkje op onze locatie:

andere locaties van Fornhese

Wilt u een overzicht van alle locaties van Fornhese? Ga naar waar vindt u ons en zoek op Fornhese.

overige informatie

aanmelden en verwijzen >
wachttijden >

kosten
Tot 18 jaar vergoedt de gemeente alle kosten. Vanaf 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar de kosten en brengt een eigen risico in rekening.

contactgegevens

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Postbus 513
3800 AM Amersfoort