Jonge kinderen kunnen een pittige uitdaging zijn als de ontwikkeling of de opvoeding anders gaat dan verwacht. Slaapproblemen, problemen met eten, problemen in de groei of in het contact met anderen…. Soms horen problemen bij de ontwikkeling, maar het kan dat er meer aan de hand is.

Als de zoveelste opvoedingstip of ‘even aankijken’ niet meer werkt, is het verstandig om een specialist in de ontwikkeling van het jonge kind erbij te vragen.

vroeg begonnen is veel gewonnen….!

Jonge kinderen vragen veel aandacht en zorg. Jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen en /of problemen in het normaliseren van slaap, eten, zindelijkheid en emoties vragen om veel meer zorg en speciale aandacht. Een goede analyse van de problemen en passende hulp is dan belangrijk. Om te voorkomen dat de problemen groter worden dan nodig.

wat is specialistische zorg voor kinderen van 0-6 jaar?

Specialistische zorg aan jonge kinderen van 0-6 jaar betekent ook altijd hulp aan en met de ouders samen. Het jonge kind kan niet zonder belangrijke hechtingsfiguren zoals ouders, pleegouders en andere verzorgers. De 0-6 specialistische zorg richt zich op:

 • de ontwikkeling van het jonge kind
 • de relatie tussen het kind en de ouders* en
 • de context: het gehele gezin en de omstandigheden van het gezin

* Als we spreken over ouders, dan bedoelen we ouders, verzorgers en pleegouders.

aanmelden

Loop je regelmatig tegen problemen aan met je* jonge kind, zoals we hierboven beschrijven? Dan kun je je met je zorgen in eerste instantie melden bij de huisarts, de consultatiebureau-arts, de kinderarts of het (sociale) wijkteam. Deze professionals kunnen samen met jou afwegen wat voor hulp of verwijzing passend is. De verwijzer kan jou samen met je kind aanmelden bij Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie, door te bellen naar aanmeldnummer: 088-1340400.

* als we spreken over je, dan bedoelen we je en jullie.

hoe gaat het na een aanmelding verder?

In het eerste gesprek (de intake) bespreken we met de ouders de zorgen over het kind. Dit kan via beeldbellen of op locatie. Dat is afhankelijk van de situatie. Tijdens dit eerste gesprek kunnen we samen met de ouders een inschatting maken of een verder diagnostiektraject nodig is. In een diagnostiektraject beantwoorden we uitgebreider vragen om de zorgen goed te kunnen begrijpen. Zo’n diagnostiektraject bestaat meestal uit nog vier tot zes afspraken. Wij doen ons best om dit binnen zes tot acht weken te organiseren, zodat er zo snel mogelijk een antwoord komt op de vraag of zorgen van de ouders.

Op basis van het eerste (intake)gesprek, spreken we samen met de ouders een diagnostiektraject af. Dit bestaat in ieder geval uit:

 • twee ‘ouder-kind observatiemomenten’: één met het kind samen en één met het hele gezin
 • een ‘ontwikkelingsanamnese’ en een ‘ouderanamnese’
  bij een ontwikkelingsanamnese gaan we na of er in de kinderjaren van het jonge kind aanwijzingen zijn geweest die duiden op een psychische ziekte
  bij een ouderanamnese kijken wij naar de eigen achtergrond van de ouders
 • een of meer observaties in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school

Soms doen we nog aanvullend psychologisch onderzoek. Bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Na het diagnostiektraject bespreken we binnen het team – met alle verschillende professionals die kennis hebben van het jonge kind – onze bevindingen en komen we tot een advies. Het advies bespreken we met de ouders. Samen bedenken we wat de beste hulp is die bij het gezin en de problemen past. Dit beschrijven we in een behandelplan.

Soms is een eenmalig of een aantal adviesgesprekken voldoende. Soms is er meer behandeling nodig door het team of bij andere hulpaanbieders.

Behandeling door het team 0-6 jaar is altijd op maat gemaakt voor het gezin en de zorgen die er zijn over hun jonge kind. De behandeling is er voor ouders en het jonge kind samen. In de behandeling is namelijk de relatie tussen het (jonge) kind en de ouders belangrijk.
Bij de start van de behandeling stellen we een behandelplan op. In het behandelplan staat geschreven wat de doelen zijn voor de behandeling en welke behandelmogelijkheden we inzetten.

Een aantal voorbeelden van behandelingen:

 • een vijf gesprekken traject
  Dit doen we met name als we inschatten dat dit voldoende is om het gezin en het kind weer op weg te kunnen helpen in de ontwikkeling
 • Ouder-kind relatietherapie
  Hierbij kijken we hoe we de interactie tussen ouders en kind en hun relatie kunnen verstevigen
 • Traumabehandeling voor het jonge kind en voor de ouder-kindrelatie
  deze behandeling zetten we vooral in als het gaat om een ontwikkelingstrauma of een relationeel trauma bij het kind
 • ‘Pivotal Response Training’ voor kinderen met (ernstige) taalontwikkelingsproblemen
  Dit is een behandeling voor kinderen die weinig gericht zijn op anderen en vaak niet gemotiveerd zijn om contact te maken

Het doel van de behandeling is dat ouders hun kind beter begrijpen. En dat problemen en zorgen verminderen. Of dat ouders gaan begrijpen hoe ze met de ontwikkelingsproblemen om kunnen gaan.

evaluatie
We kijken regelmatig samen met de ouders terug op de behandeling (evaluatie). Als er andere behandelaren bij de behandeling betrokken zijn – of als verzorgers van het kinderdagverblijf of leerkrachten van school belangrijk zijn in de behandeling – vragen we hen ook bij de evaluatie. Bij iedere evaluatie kijken we of de behandeldoelen behaald zijn of dat we ze moeten bijstellen.

Bij Fornhese maken we gebruik van ons online cliëntportaal ‘Karify’.
In dit cliëntportaal zijn informatie, brieven en belangrijke vragenlijsten te vinden. Tijdens de behandeling kun je hierin ook beveiligd mailen met de behandelaar.

Wil je hier meer over weten?
Kijk dan op Karify in vogelvlucht op de site van GGz Centraal.

waar?

Wij bieden behandeling voor kinderen van 0-6 jaar aan op de volgende locatie