Jonge kinderen kunnen een pittige uitdaging zijn als de ontwikkeling of de opvoeding anders gaat dan verwacht. Slaapproblemen, problemen met eten, problemen in de groei of in het contact met anderen…. Uitdagingen horen bij de ontwikkeling, maar het kan dat er meer aan de hand is.

Als de zoveelste opvoedingstip of ‘even aankijken van deze fase’ niet meer werkt, is het verstandig om een specialist in de ontwikkeling van het jonge kind erbij te vragen.

vroeg begonnen is veel gewonnen….!

Jonge kinderen vragen veel aandacht en zorg. Hebben jonge kinderen ontwikkelingsproblemen hebben en /of problemen met bijvoorbeeld slapen, eten, emoties en  zindelijkheid? Dan vraagt om nog meer zorg en speciale aandacht. Een goede analyse van de problemen en de daaropvolgende passende hulp is dan belangrijk. Om te voorkomen dat de problemen groter worden dan nodig. Hierbij kijken we natuurlijk ook  naar wat al goed gaat in het gezin en in de ontwikkeling van het kind.

wat is specialistische zorg voor kinderen van 0-6 jaar?

Jonge kinderen kunnen niet zonder belangrijke hechtingsfiguren zoals ouders, pleegouders en andere verzorgers. Onze specialistische zorg aan kinderen van 0-6 jaar richt zich dan ook altijd op ondersteuning aan en samenwerking met ouders*. Onze zorg richt zich op:

 • de ontwikkeling van het jonge kind
 • de relatie tussen het kind en de ouders
 • de context waarin het kind opgroeit.
  Dat laatste wil zeggen: het gehele gezin, het kinderdagverblijf, de school en de omstandigheden van het gezin

* Als we spreken over ouders, dan bedoelen we ouders, verzorgers en pleegouders.

aanmelden

Loop je regelmatig tegen problemen aan met je* jonge kind of maak je je zorgen om zijn of haar ontwikkeling? Dan kun je je zorgen in eerste instantie melden bij de huisarts, de arts van het consultatiebureau, de kinderarts of het (sociale) wijkteam. Deze professionals kunnen samen met jou afwegen welke hulp of verwijzing passend is. De verwijzer kan jou samen met je kind aanmelden bij Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie, door te bellen naar aanmeldnummer: 088-1340400.

* als we spreken over je, dan bedoelen we je en jullie.

hoe gaat het na een aanmelding verder?

In het eerste gesprek (de intake) bespreken we met de ouders de zorgen over het kind. Dit kan via beeldbellen of op locatie. Dat is afhankelijk van de situatie. Tijdens dit eerste gesprek maken we samen met de ouders een inschatting of een verder diagnostiektraject nodig is.
In een diagnostiektraject beantwoorden we uitgebreider vragen om de zorgen goed te kunnen begrijpen. Zo’n diagnostiektraject bestaat meestal uit nog vier tot zes afspraken. Wij doen ons best om dit binnen zes tot acht weken te organiseren, zodat er zo snel mogelijk een antwoord komt op de vraag of zorgen van de ouders.

Op basis van het eerste (intake)gesprek, spreken we samen met de ouders een diagnostiektraject af. Dit bestaat in ieder geval uit:

 • twee ‘ouder-kind observatiemomenten’: één met het kind samen en één met het hele gezin
 • een ‘ontwikkelingsanamnese’ en een ‘ouderanamnese’
  – bij een ontwikkelingsanamnese gaan we na of er in de ontwikkeling van het kind bijzonderheden zijn geweest
  – bij een ouderanamnese kijken wij naar de eigen achtergrond van de ouders
 • één of meer observaties in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school

Soms doen we nog aanvullend psychologisch onderzoek. Bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na het diagnostiektraject bespreken we binnen het team – met alle verschillende professionals die kennis hebben van het jonge kind – onze bevindingen en komen we tot een advies. Het advies bespreken we met de ouders. Samen bedenken we wat de beste hulp is die bij het gezin en de problemen past. Dit beschrijven we in een behandelplan.

Soms is een eenmalig of een aantal adviesgesprekken voldoende. Soms is er meer behandeling nodig door het team of bij andere hulpaanbieders.

Behandeling door het team 0-6 jaar is altijd op maat gemaakt voor het gezin en de zorgen die er zijn over hun jonge kind. De behandeling is er voor ouders en het jonge kind samen. In de behandeling is namelijk de relatie tussen het (jonge) kind en de ouders belangrijk.

Bij de start van de behandeling stellen we een behandelplan op. In het behandelplan staat geschreven wat de doelen zijn voor de behandeling en welke behandelmogelijkheden we inzetten.

Een aantal voorbeelden van behandelingen:

 • een vijf gesprekken traject
  Dit doen we met name als we inschatten dat dit voldoende is om het gezin en het kind weer op weg te kunnen helpen in de ontwikkeling
 • Ouder-kind relatietherapie
  Hierbij kijken we hoe we de relatie tussen ouder en kind kunnen verstevigen
 • Traumabehandeling voor het jonge kind en voor de ouder-kindrelatie
  deze behandeling zetten we vooral in als het gaat om een ontwikkelingstrauma of een relationeel trauma bij het kind
 • ‘Pivotal Response Training’ voor kinderen met (ernstige) taal- en communicatie-ontwikkelingsproblemen
  Deze behandeling is gericht op het stimuleren van het nemen van initiatief en contact. We oefenen op een speelse manier, in kleine stapjes, zodat het kind meer gaat durven praten en daarbij ook meer zelfvertrouwen krijgt. We maken gebruik van het gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Spreekt voor Zich’.

We kijken regelmatig samen met de ouders terug op de behandeling (evaluatie). Als er andere behandelaren bij de behandeling betrokken zijn – of als verzorgers van het kinderdagverblijf of leerkrachten van school belangrijk zijn in de behandeling – vragen we hen ook bij de evaluatie. Bij iedere evaluatie kijken we of de behandeldoelen behaald zijn of dat we ze moeten bijstellen.

Bij Fornhese maken we gebruik van ons online cliëntportaal ‘Karify’.

In dit cliëntportaal zijn informatie, brieven en belangrijke vragenlijsten te vinden. Tijdens de behandeling kun je hierin ook beveiligd mailen en beeldbellen met de behandelaar.

Wil je hier meer over weten?
Kijk dan op onze pagina over Karify.

waar?

Wij bieden behandeling voor kinderen van 0-6 jaar aan op de volgende locaties: