Wat doen we?

Bij de deeltijdbehandeling werken jongeren actief aan hun persoonlijke doelen in een groep met leeftijdgenoten. We werken bij de deeltijd onder andere aan: het versterken van je sociale vaardigheden, je stemming verbeteren en aanbrengen van structuur in je dag. Ook werken we tijdens de deeltijd aan thema’s zoals leefstijl. We weten dat je je beter gaat voelen door: bewegen, gezond eten, voldoende slapen en goede balans in de dag en nacht.

Voor wie?

Op de deeltijd komen jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij zijn vastgelopen op meerdere gebieden. Zoals op school, in sociale contacten of thuis. Daarnaast kampen jongeren met angst en/of stemmingsklachten. Of de jongeren zitten nog in de fase om te kijken wat er aan de hand is.

Hoe vaak en hoe lang?

De deeltijdbehandeling is op maandag en woensdagmiddag van kwart voor 2 tot kwart voor 4. Om de 6 weken bespreken we samen hoe het loopt. Na maximaal 9 maanden volgt een eindgesprek om de behandeling af te ronden.