Wat doen we?

In de emotieregulatie – omgaan met emoties –  training leren we jongeren om zich beter te kunnen ontspannen. Om hun gevoel te leren herkennen en te kunnen toelaten. Om mild te zijn naar zichzelf en op een andere gezondere manier met emoties om te gaan. We geven uitleg over emotieregulatie en dat soort onderwerpen. Daarnaast oefenen we veel met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar die moeite hebben met het omgaan met hun emoties. Dit kan individueel of in een groep. Neem je deel aan een groep? Dan stemmen we de samenstelling van de groep af op de leeftijd.

Sommige jongeren worden erg kwaad op hun omgeving of op zichzelf waardoor ze zichzelf pijn doen. Anderen keren juist in zichzelf. Blijven in hun gevoel hangen en gaan piekeren. Weer anderen sluiten hun gevoel af, zodat ze niks meer lijken te voelen. Soms zit je dan vast in een bepaald patroon. Daardoor is het steeds moeilijker om je goed te voelen.

Hoe lang?

Bij groepsbehandeling vindt de training wekelijks anderhalf tot 2 uur plaats. In totaal 12 bijeenkomsten.