Wat doen we?

Ouders van jongeren met psychiatrische problematiek staan vaak onder druk. Kinderen/jongeren kunnen angstig of vermijdend zijn of (te) heftig of boos reageren. Vooral als stress toeneemt. Soms hebben ouders zelf traumatische ervaringen meegemaakt. Of hadden zij zelf een nare jeugd of komen uit een onveilig gezin. Dan kan de eigen stressreactie te groot zijn. Waardoor het niet lukt om voldoende beschikbaar te zijn. Of waardoor zij hun kind niet voldoende kunnen geruststellen. Als reactie zijn ouders dan soms te controlerend en te beschermend. Of juist te boos en te bestraffend. De ouders en de jongere komen dan samen meer onder druk te staan.

In deze groep onderzoeken ouders hun eigen gevoelens. Ze leren deze herkennen en benoemen waardoor ze meer greep op hun eigen emoties krijgen. En ze raken beter bestand tegen situaties waarin ze zich onder druk voelen staan. Uitwisselen met andere ouders is een belangrijk onderdeel.

Voor wie?

De ’emotieregulatie’ groep is bedoeld voor ouders. Zij leren omgaan met heftige emoties die zij ervaren in de omgang met de aangemelde jongere of andere gezinsleden.

Hoe vaak en hoe lang?

Deze groep bestaat uit maximaal 8 ouders. Zij komen 5 keer anderhalf uur bij elkaar.