Privacy

U bent hier :Home/Privacy

Hoe zit het met mijn rechten en verantwoordelijkheden?

Inzage in je patiëntendossier Van iedereen die voor hulp bij Fornhese komt, houden wij een patiëntendossier bij. In het dossier staan persoonsgegevens, gegevens voor de hulpverlening en het behandelingsplan. Als jij of je ouders jouw dossier willen inzien en je bent minderjarig, moeten we rekening houden met het volgende: jouw leeftijd; de mate waarin, naar [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Vragen jullie informatie over mij aan anderen?

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij je school, huisarts of Centrum voor jeugd en gezin. De hulpverlener vraagt jou of je ouders of wij dergelijke informatie mogen opvragen.

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Gebruiken jullie mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?

Binnen onze organisatie wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Doel is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig zijn. Voor het gebruik van cliëntengegevens is toestemming nodig; als je bezwaar maakt dan worden je gegevens niet in het onderzoek betrokken.

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Welke gegevens van mij worden geregistreerd?

Naast je individuele cliëntdossier worden ook enkele gegevens van jou bewaard in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Wel worden er enkele gegevens verstrekt [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben opgenomen in een kliniek van GGz Centraal. Hoe zit het met mijn privacy?

Je hebt het recht om je terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. We verwachten daarbij dat je rekening houdt met de privacy en gevoelens van anderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie je met meerdere mensen op een kamer verblijft. Onder bepaalde omstandigheden kan je privacy ingeperkt worden. De afspraken [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Mag ik fotograferen of filmen bij Fornhese?

Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van Fornhese.

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Hoe veilig is een online dossier?

GGz Centraal ontwikkelt een cliëntenportaal waar cliënten online inzage krijgen in hun dossier. Dit portaal is naar verwachting eind 2019 gereed. In het cliëntenportaal kun je: veilig mailen met je behandelaar online opdrachten maken online vragenlijsten invullen belangrijke dossierinformatie inzien de agenda bekijken De eerste drie functies worden nu ook  al aangeboden via ons e-healthplatform [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Verstrekken jullie informatie over een kind/jongere aan derden?

Als derden informatie over de behandeling van een kind/jongere opvragen dan hangt het van de leeftijd van het kind af wie daarvoor toestemming moet geven is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven jongeren [...]

woensdag, 23 augustus 2017 |Categorieën: , |

Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het [...]

dinsdag, 22 augustus 2017 |Categorieën: |
Ga naar de bovenkant