Rechten van cliënten

U bent hier :Home/Rechten van cliënten

Welke rechten hebben kinderen, jongeren en ouders?

Je hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat je recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over je behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast heb je rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Mocht je er met je behandelaar niet uit komen, dan kun je [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Kun je je vrij uiten op sociale media of tegen de pers?

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kan slechts beargumenteerd ingeperkt worden als er een wettelijke maatregel van toepassing is (zoals een [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben opgenomen in een kliniek van Fornhese. Kan ik gewoon contact hebben met wie ik wil?

Kinderen en jongeren worden niet belemmerd in het contact met de wereld buiten de kliniek. Zij kunnen telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. Er kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden. Bij jongeren die gedwongen zijn opgenomen (na een beslissing van de rechter), kunnen deze rechten [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |
Ga naar de bovenkant