Heb je overdag weinig te doen? Weet je niet precies wat jouw mogelijkheden zijn op het gebied van school of werk en wil je daar graag meer over weten? Of loop je tegen bepaalde zaken aan op school of werk? En woon je in de regio Veluwe? Dan kan team arbeid & begeleiding je helpen!

In Nederland moet je tot je zestiende naar school. Als je op die leeftijd nog geen startkwalificatie hebt (VWO, HAVO of MBO vanaf niveau 2) dan geldt de leerplicht tot achttien jaar.

Voor sommige jongeren is het lastig om het regulier onderwijs te volgen. Het volhouden van een opleiding kan de nodige energie en zelfs een intensieve begeleiding vergen. En als je eenmaal een onderwijsachterstand hebt opgelopen, kan dit een groot obstakel worden. Soms staat het zelfs een zelfstandig leven waarin je je financieel kunt redden in de weg. Daarom is het van groot belang – en noodzakelijk! – dat je de kans krijgt je te ontwikkelen tot maximale zelfredzaamheid.

Als je goede begeleiding krijgt bij het maken van keuzes op het gebied van opleiding en werk en je krijgt passende ondersteuning tijdens je opleiding of werk, dan kan dit van grote invloed zijn op je toekomst.

Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en krijg je behandeling op de polikliniek van Fornhese? Dan kan team arbeid & begeleiding je ondersteunen bij het formuleren van je eigen doelen op het gebied van onderwijs en werk én bij het bereiken en volhouden van deze doelen.

Onderwijs & werk
De begeleiding vanuit team arbeid & begeleiding is gericht op 3 soorten vaardigheden binnen de ontwikkelingstaak onderwijs & werk:

 1. praktische vaardigheden, zoals je huiswerk maken en je administratie doen
 2. sociale vaardigheden, zoals je eigen mening geven, kritiek accepteren en een gesprek voeren
 3. cognitieve vaardigheden, zoals een planning maken en het overzicht kunnen bewaren.

Informatie voor ouders
Als het nodig is kunnen we altijd in samenspraak met de jongere de ouders bij de begeleiding betrekken.

Hoe ondersteunen we je?
Dit doen we door middel van:

 • hulp bij oriëntatie op beroepen en opleidingen
 • ondersteuning bij het aanmelden bij een opleiding
 • ondersteuning bij het vinden van een (bij)baan
 • ondersteuning op een werkplek of tijdens een opleiding
 • ondersteuning bij het houden van een bijbaan of opleiding
 • bespreken van lastige situaties en hoe je daarmee om kunt gaan
 • afnemen van testen (interessetesten, beroepskeuzetesten)
 • samen zoeken naar vacatures en/of opleidingen
 • opzoek gaan naar praktijkplaatsen waar jongeren kunnen ervaren hoe het in het werkveld is
 • hulp bij de voorbereiding op je achttiende jaar door begeleiding bij bv. het aanvragen van een uitkering, studiefinanciering en Digi-D

De start
Je kunt je aanmelden voor team arbeid & begeleiding via je eigen behandelaar. De behandelaar kan je ook meer informatie geven.
Nadat je bent aangemeld bij team arbeid & begeleiding nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we samen met jou je doelen in kaart. Dit verwerken we in een zogenaamd ‘trajectplan’. Daarin kun je altijd teruglezen waar we samen aan werken, hoe we dit doen en hoe lang we dit doen.