Wat doen we?

Soms kan medicatie ondersteuning bieden bij de behandeling. Er volgt dan een gesprek met het kind en de ouders/verzorger(s). Daarin geven we uitleg over de werking, het gebruik en eventuele bijwerkingen van de medicatie. Een arts in opleiding, verpleegkundig specialist of kinder- en jeugdpsychiater voert dit gesprek. Hierna besluiten we gezamenlijk of we er al dan niet mee gaan starten.

Voor wie?

Kinderen en volwassenen met psychiatrische problemen hebben vaak een ongezonde leefstijl. Een gezondere leefstijl verbetert de psychische en lichamelijke gezondheid én de kwaliteit van leven. Door de aandoening en bijwerkingen van medicatie lukt het vaak niet om zelf de leefstijl te veranderen. Daarmee kunnen wij helpen door hierover in gesprek te gaan. En samen te kijken of we dit kunnen verbeteren.

Hoe vaak en hoe lang?

Ieder medicijn heeft een eigen gebruiksaanwijzing. Afhankelijk daarvan kunnen we kijken hoe vaak en hoe lang een kind de medicijnen moet gebruiken.