Wij staan nooit stil en zijn regelmatig in gesprek met partners om het jeugdhulpdomein nog beter te bedienen. Al enige tijd bieden we integrale hulp met GGz Centraal Fornhese / Youké in bijvoorbeeld de BSA Jeugdhulp. We zijn aan het onderzoeken hoe we deze samenwerking verder kunnen versterken. Zodat een kind, jongere en het gezin met een complex probleem bij één en dezelfde organisatie terecht kan.

De bestuurders van GGz Centraal en Youké hebben eind juni 2022 een intentieovereenkomst gesloten met het voornemen een duurzame samenwerking aan te gaan. Tot de zomer van 2023 gaan wij nader verkennen en toetsen of deze samenwerking haalbaar is in de regio’s waar we beiden actief zijn. Het belangrijkste doel is het versterken van de ontwikkelmogelijkheden van kinderen, jongeren en hun gezinnen met onder andere mentale problemen.

De expertises van GGz Centraal Fornhese en Youké vullen elkaar goed aan. Daardoor is de hulp dichterbij de cliënt en is er een breder en meer geïntegreerd aanbod van specialistische jeugdhulp en ggz behandeling. We werken door nog intensievere samenwerking actief mee aan de gewenste transformatie en innovatie in het jeugdhulpdomein in de verschillende regio’s. En organiseren hiermee een sterk regionaal gebiedsgerichte, integrale jeugdhulp.