Wat doen we?

Ouders zijn bij de diagnostiek en behandeling onmisbaar. In de ouderbegeleiding willen we u zo goed mogelijk informeren over de behandeling van uw kind. Daarnaast vinden we het belangrijk om u te informeren over de problematiek va uw kind en de invloed hiervan op het gezinsleven. Tijdens de ouderbegeleiding kunnen we ingaan op vragen die bij u spelen. En zo nodig adviseren we over vragen die u heeft over de opvoeding van uw kind.

Voor wie?

We bieden de ouderbegeleiding aan diegenen die voor de opvoeding van het kind belangrijk zijn. We stemmen met u af wie er bij de gesprekken aanwezig zijn.

Hoe vaak en hoe lang?

Gebruikelijk beginnen we met een wekelijks of 2-wekelijks contact van 45 minuten. Na verloop van tijd bespreken we samen of we de contacten kunnen verminderen.