Wat doen we?

Een belangrijk onderdeel in de behandeling is psycho-educatie, nadat de diagnostiek is afgerond. Psycho-educatie is het geven van uitleg en voorlichting over psychische klachten. Zoals angst of depressieve klachten. Of een gestelde diagnose, zoals ADHD of autisme. Je leert begrijpen hoe dit bij jou werkt, want niemand met bijvoorbeeld autisme is hetzelfde. Ook krijg je uitleg over hoe jij en je familie om kunnen gaan met de beperkingen en de gevolgen hiervan. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

Voor wie?

Psycho-educatie is voor alle kinderen, jongeren en ouders die onder behandeling zijn voor psychische klachten.

Hoe lang?

Soms hebben we aan 3 bijeenkomsten genoeg. Maar soms voegen we psycho-educatie in als onderdeel van een langer durende behandeling. Zoals bij cognitieve gedragstherapie.