Wat doen we?

Gedrag, gevoelens, zorgen en problemen van een gezinslid hebben invloed op de rest van het gezin. De manier waarop het gezin met problemen omgaat, heeft weer effect op het kind/de jongere. Als het niet goed gaat met het kind en er bijvoorbeeld veel ruzies onder elkaar zijn, of als ouders niet (meer) weten hoe zij met het kind of de jongere om moeten gaan, dan helpt het om samen therapie te volgen. Dat noemen wij systeemtherapie.Gezinsleden leren hierin beter op elkaar af te stemmen en met elkaar om te gaan.

Soms zijn er spanningen in het gezin die van grote invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan schoolproblemen, een moeilijke echtscheiding of een (psychische) ziekte van een van de ouders. Vaak is een gezin sterk genoeg om de problemen zelf met elkaar op te kunnen vangen. Maar het kan ook zijn dat er situaties zijn ontstaan waar het gezin zelf niet meer uit komt. Een systeemtherapeut kan helpen elkaar weer beter te begrijpen en spanningen te verminderen. Dat doen wij door regelmatig gesprekken te hebben met het hele gezin en eventuele belangrijke mensen uit hun omgeving.

Voor wie?

Systeemtherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren samen met hun ouders of verzorgers en belangrijke mensen uit hun omgeving die voortdurend problemen met elkaar ervaren.

Hoe vaak en hoe lang?

Ongeveer een keer per drie weken heeft het hele gezin een afspraak met onze systeemtherapeut. Hoe lang de systeemtherapie duurt is afhankelijk ernst van de problemen.