Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelige voorziening waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien. Twee dagdelen per week is Lammie Fien, ggz-agoog, te vinden in CJG Nunspeet en Buurtzorg Jong te Putten.

Een CJG is een bundeling van krachten van allerlei basisvoorzieningen die een taak hebben in de ondersteuning van ouders, kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar). Het gaat hierbij om gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. Op de Veluwe heet dit CJG, in andere regio’s spreekt men over wijkteams of buurtzorg.

Drempels verlagen
Medewerkers van het CJG kunnen bij Lammie Fien terecht voor consultatie. Bijvoorbeeld als ze willen weten of een kind of jongere in aanmerking komt voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg zoals Fornhese. Als Fornhese niet passend is denkt ze mee over andere opties. Lammie: “Ik spreek ook regelmatig kinderen, jongeren en ouders op het CJG om de drempel naar de ggz te verlagen. Het gaat niet alleen om eventuele aanmeldingen bij de jeugd-ggz. Als het jongeren van 18 tot 23 betreft denk ik ook mee over mogelijke aanmelding bij de ggz voor volwassenen. Het gaat hierbij om allerlei soorten problematiek, bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen, ADHD, angstklachten, depressieve klachten, persoonlijkheidsproblematiek.”

Op- en afschalen
“De Centra voor Jeugd en Gezin zorgen ervoor dat de zorg dichter bij de gezinnen is”, meent Lammie. “Als het goed is georganiseerd dan hebben de ouders er een vast aanspreekpunt. Deze persoon kan – als dat nodig is – voor langere tijd met het gezin meelopen en de voortgang in het proces bewaken. Het CJG wordt nog niet altijd zo ingezet en de samenwerking zou daarin nog wel beter kunnen. Het CJG is nog niet bij alle gezinnen betrokken die in behandeling zijn bij Fornhese. Dat maakt het afschalen soms best lastig. Terwijl het CJG juist zo’n goede kijk heeft op de mogelijkheden in de regio. Ze kunnen goed meedenken over eventuele vervolgbehandeling na Fornhese. Ik hoop dat die samenwerking nog meer vorm gaat krijgen. Dat zou winst voor alle partijen betekenen, zeker voor de ouders en kinderen.”

Samen optrekken
“Wat ik vind van mijn werk? Het samenwerken met de medewerkers van het CJG vind ik erg prettig. We trekken echt samen op met de gezinnen en kunnen tijdig op- en afschalen als dat nodig is. Het leukste vind ik de diversiteit in mijn werk. Ik werk nu op meerdere locaties: Fornhese Ermelo, CJG Nunspeet, Buurtzorg Jong in Putten en waar nodig zie ik de jongeren of gezinnen thuis of op school. Elk gesprek is totaal anders. Je hebt met heel verschillende leeftijden en hulpvragen te maken. Naast mijn werk als ggz-agoog ben ik ook coördinator van de polikliniek in Ermelo. Dat deel van mijn werk vergt weer andere vaardigheden. Al met al vervul ik best veel verschillende rollen binnen één baan. Ik ben steeds meer outreachend gaan werken en dat past goed bij mij!”