Ook hele jonge kinderen worden bij Fornhese aangemeld. Hoe worden deze kleintjes behandeld? Dineke Rang, kinder- en jeugdpsychiater en hoofd van het behandelprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar, over speelse methodes en steunende contacten.

“Als we vermoeden dat een kind een kinderpsychiatrische stoornis heeft, dan kan het samen met zijn ouders voor hulp bij ons terecht. Ook kinderen bij wie de ontwikkeling vastloopt als gevolg van problemen tussen ouders en kind en bij wie opvoedkundige hulp onvoldoende helpt, worden bij ons aangemeld,” legt Dineke uit. “Vaak is er bij deze kinderen sprake van een vorm van ADHD of autisme. Er kunnen echter ook gezinsproblemen spelen of een nog niet ontdekte ontwikkelingsachterstand. Een voorbeeld? Denk aan een driejarige die zo druk is dat hij zich niet goed ontwikkelt, niet goed leert praten en zich zo gedraagt dat het gevaarlijk voor hemzelf kan zijn. Dan is het goed om uit te zoeken of er sprake is van ADHD.”

Kinderen vinden het meestal leuk
“Als kinderen heel jong zijn – van 0 tot 4 – kunnen we hen nog niet individueel behandelen. Dan richten we ons helemaal op de ouders. We leren ze hoe ze het best met hun kind kunnen omgaan en hoe ze het kunnen helpen ontwikkelen. Iets oudere kinderen krijgen daarnaast vaak een vorm van groepsbehandeling met andere kinderen. Of een behandeling samen met de ouders. Dat kan in de gymzaal zijn – onder leiding van een psychomotorische therapeut – of in een groep – met een dramatherapeut.
In deze groepen leren ze hun emoties en impulsiviteit beheersen Of ze werken aan het versterken van hun sociale vaardigheden. Kinderen vinden het meestal erg leuk om naar zo’n groep te gaan. Ook zijn er groepen voor ouders. Daarin krijgen ze meer informatie over de diagnose van hun kind. In die groepen ontmoeten ze andere ouders van kinderen met dezelfde diagnose. Zulke contacten zijn vaak heel steunend. Sommige deelnemers houden ook na afloop van de groep contact met elkaar.”

Op een speelse manier
“In het diagnostisch proces en in de behandeling werken we samen met de school van het kind”, vervolgt Dineke. “Zij kunnen ons waardevolle informatie geven over hoe het kind functioneert. Zij vinden het vaak ook prettig om te horen hoe zij het best met het kind om kunnen gaan. Zodat de schoolcarrière van het kind prettig en leerzaam kan verlopen en geen bron van frustratie wordt of blijft.

Behalve met scholen werken we ook samen met jeugdartsen en jeugdzorginstellingen. Maar ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven proberen wij bij de diagnostiek en behandeling te betrekken. Eigenlijk proberen we iedereen die van grote invloed is of zou moeten zijn op het leven van de kinderen en hun ouders bij de behandeling te betrekken. Dat kunnen dus ook opa’s en oma’s zijn. Of broertjes en zusjes. Die nemen we bijvoorbeeld in gezinstherapie mee. Omdat dit behandelprogramma op hele jonge kinderen is gericht, gebeurt gezinstherapie op een hele speelse manier, bijvoorbeeld in de gymzaal (gezins-psychomotorische therapie).”

Dankbaar werk
“Wat zo fijn is aan het werken met zulke jonge kinderen? Ze zijn vaak heel energiek en (meestal) vrolijk. Zelfs al zijn ze ook vaak boos en bang. Die kleintjes zijn doorlopend in ontwikkeling en het is mooi om te zien hoe ze ouder worden. Vooral als je ziet dat ouders en kind profiteren van de behandeling. Hoe jonger het kind, hoe groter het effect van een kleine interventie kan zijn. Als dat lukt is het heel dankbaar werk!”

Het behandelprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar is in het hele werkgebied van Fornhese beschikbaar. De hoofdvestingen (qua grootte) zijn gehuisvest in Amersfoort en Almere, maar ook in Lelystad, Ermelo en Hilversum kunnen kinderen van 0-6 en hun ouders op onze polikliniek terecht.

auteur en fotografie: Klaske van der Werff