In de regio Noord Veluwe werken we voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Wezep (en Zeewolde).

We hebben in Noord Veluwe twee locaties:

  • in Ermelo (polikliniek en deeltijdbehandeling 12-18 jaar))
  • in Nunspeet (polikliniek en deeltijdbehandeling 6-12 jaar)

Ons team

We stellen hier graag ons team voor. Daaronder geven we informatie over ons uitgebreide behandelaanbod. Het grootste deel van onze behandelingen is ambulant. Dat betekent dat je gewoon naar school gaat – als dat lukt – en thuis woont. Voor de behandeling spreken we dan af op onze locatie in Ermelo/Nunspeet of thuis als dat nodig is. Is deze vorm van behandeling niet voldoende? Dan hebben we ook de mogelijkheid voor deeltijdbehandeling in Nunspeet of een opname in een kliniek in Almere.

Contact

Dokter Holtropstraat 77
3851 JH Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Behandeling

We bieden in de regio Noord Veluwe verschillende behandelingen aan voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers. Als we weten wat er precies aan de hand is stemmen we de juiste behandeling samen daarop af.

Je kunt hieronder lezen wat je bij ons kunt verwachten.

Wie kunnen bij ons terecht?

Kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met ernstige problemen én hun gezinnen kunnen bij ons terecht. Wij hebben wel altijd een verwijzing nodig.

Verwijzing

Je wordt door je huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), of bijvoorbeeld het wijkteam naar ons verwezen. Wij kijken dan of jouw aanmelding bij ons op de juiste plek is. Als dat zo is, nodigen wij jou samen met je ouders/verzorgers uit voor een eerste gesprek: de intake.

De intake

De intake duurt maximaal 90 minuten. We starten de intake vaak samen met jou en je ouders/verzorgers zodat we met elkaar kunnen uitzoeken waarom je bij ons bent aangemeld en wat jullie vraag aan ons is.
Tijdens het gesprek splitsen we ook nog even op, zodat jij en je ouders apart van elkaar de ruimte krijgen om vragen die jullie hebben aan ons verder toe te lichten.

Daarna overleggen wij als behandelaren met elkaar. Jullie kunnen dan kort in de wachtruimte wachten, zodat we jullie aan het eind van de intake alvast kunnen vertellen wat ons vervolgplan is. Dat vervolg kan bestaan uit verder onderzoek (diagnostiek), meteen starten van behandeling of een combinatie van die twee.

Diagnostiek

‘Diagnostiek’ betekent dat we samen onderzoeken waarom je last hebt van bepaalde klachten. Misschien heb je last van nare gevoelens. Of lukt het niet om naar school te gaan. Of heb je vaak ruzies met vrienden en/of je ouders/verzorgers.
Door gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het uitvoeren van taken kunnen we beter begrijpen waarom dit lastig voor je is. Als we het samen begrijpen, kunnen we ook een passende behandeling inzetten.

Psychologisch onderzoek

Wanneer nog niet helemaal duidelijk is hoe we je klachten/problemen kunnen begrijpen, kan het zijn dat wij nog een psychologisch onderzoek bij jou afnemen.

Zo’n psychologisch onderzoek kan bestaan uit:

  • een intelligentieonderzoek; dan kijken we naar je intelligentieniveau;
  • een neuropsychologisch onderzoek; dan kijken we naar  hoe je je aandacht kunt houden, hoe je geheugen is of hoe je omgaat met planning;
  • een sociaal-emotioneel/persoonlijkheidsonderzoek; daarbij proberen wij een nog beter beeld te krijgen van wie je bent. Bijvoorbeeld hoe je je soms voelt en hoe je jezelf en anderen beleeft, of met situaties omgaat.

In het algemeen duurt een psychologisch onderzoek ongeveer 2 tot 3 uur. Als er meerdere onderzoeken nodig zijn, plannen we deze  op een andere dag. De onderzoeken vinden plaats op de locatie van Fornhese in Ermelo.

Vormen van behandeling

Bij Fornhese in Ermelo hebben wij twee vormen van behandeling:

  • poliklinische behandeling
  • deeltijdbehandeling voor jongeren van 12-18 jaar

Poliklinische behandeling
Poliklinische behandeling wil zeggen dat je één of meer keren per week bij ons naar de polikliniek komt. Daar heb je dan een gesprek met een vaste behandelaar. Zo’n gesprek duurt meestal 60 minuten.

Deeltijdbehandeling 12-18 jaar
Deeltijdbehandeling  is een vorm van groepsbehandeling voor jongeren van 12-18 jaar die bestaat uit meer dagdelen. Normaal gesproken kom je dan vier dagdelen per week naar ons toe. In die dagdelen krijg je verschillende vormen van therapie.
De jongeren die deeltijdbehandeling volgen zijn vastgelopen op verschillende gebieden: thuis, op school en in vrije tijd. De deeltijdbehandeling bestaat uit een groep jongeren die allemaal andere problemen kunnen hebben. In de groep werkt iedere jongere aan eigen doelen.
Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat het hele gezin bij de behandeling betrokken is. Want herstellen doe je samen, met je eigen omgeving.
Deeltijdbehandeling duurt maximaal zeven maanden.

Hieronder kun je lezen wat ons hele behandelaanbod is en welke vormen van therapie wij hebben.

Ons behandelaanbod

Wij vinden het erg belangrijk om je gezin bij de behandeling te betrekken. Dat doen we onder andere door systeemtherapie.

Wat doen we?
Wij gaan samen met jou én met belangrijke mensen om jou heen  in gesprek. Meestal zijn dit ouders of broers en zussen. Als een persoon in een gezin tegen dingen aanloopt of psychische problemen heeft, merken alle gezinsleden dat. Het is daarom belangrijk om iedereen in de behandeling mee te nemen, zodat jullie er thuis ook wat aan hebben en het voor iedereen weer veilig en prettig aanvoelt.
In de systeemtherapie onderzoeken wij bijvoorbeeld met elkaar welke dingen die jullie nu al doen helpend zijn om de problemen op te lossen.

Hoe lang duurt de therapie?
De therapie duurt zo kort als mogelijk is, maar wel zo lang als nodig is.

Gedrag, gevoelens, zorgen en problemen van een gezinslid hebben invloed op de rest van het gezin. De manier waarop het gezin met problemen omgaat heeft weer effect op het kind/de jongere. Vaak is een gezin sterk genoeg om de problemen zelf met elkaar op te kunnen vangen. Maar het kan ook zijn dat er situaties zijn ontstaan waar het gezin zelf niet meer uit komt.

Wat doen we?
Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) kan helpen elkaar weer beter te begrijpen en spanningen te verminderen. Afhankelijk van jullie gezinssituatie kan in de behandeling de nadruk liggen  op het verbeteren van onderlinge communicatie. Het kan ook zijn dat we opvoedkundig advies of meer voorlichting geven of .

Voor wie?
IPG is bedoeld voor kinderen en jongeren samen met hun ouders of verzorgers én belangrijke mensen uit hun omgeving die voortdurend problemen met elkaar ervaren. We bespreken samen wie er bij de gesprekken aanwezig zijn.

Hoe vaak en hoe lang?
Normaal gesproken beginnen we met een wekelijks of tweewekelijks contact van 60-90 minuten. Na verloop van tijd bespreken we samen of we de contacten kunnen verminderen.

Cognitieve gedragstherapie korten we vaak af met CGT. De therapie gaat over je gedachten / gevoelens (cognities) en je gedrag én hoe je deze positief kunt beïnvloeden.

Wat doen we?
CGT kan helpen als je merkt dat dit toch niet zo makkelijk blijkt te zijn. Het kan gaan over angst of somberheid gaan, maar ook over andere onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan boosheid, drugsgebruik, ruzies of andere problemen waar je graag van af wil. Er zijn gelukkig veel wetenschappelijke bewijzen dat CGT kan helpen. Wij bieden het aan als we denken dat dit ook bij jou zo kan zijn. CGT doe je vaak één-op-één met een behandelaar van ons team. We proberen om de drempel zo laag mogelijk te houden zodat je er na het gesprek ook mee bezig kunt blijven. Vaak geven we huiswerk mee. Maar alleen als dat je echt verder helpt.

Bij cognitieve gedragstherapie leer je hoe je zelf weer de baas kunt worden over je angst, boosheid, somberheid of andere dingen waar je tegenaan loopt of veel moeite mee hebt. Cognitieve gedragstherapie doe je vaak één-op-één met een behandelaar van ons team. We proberen hierin te zoeken naar een manier die voor jou goed werkt. Soms geven we opdrachten mee voor thuis, zodat je behandeling extra goed gaat werken.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar.

Hoe vaak en hoe lang?
Gesprekken zijn meestal één keer per week en duren ongeveer 45-60 minuten. Hoe lang ze nodig zijn bespreken we samen met jou en je ouders.

Veel kinderen en jongeren maken in hun leven helaas al trauma’s mee. Om beter om te kunnen gaan met trauma’s hebben we verschillende traumabehandelingen. Je vindt ze hieronder.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandeling die kan helpen om één of meer nare ervaringen die je hebt meegemaakt te verwerken. Het kan zijn dat hele nare – ofwel traumatische – gebeurtenissen als een soort filmpje in je hoofd blijven zitten. En er steeds weer voor zorgen dat je gevoelens als angst, verdriet of boosheid ervaart.

Wat doen we?
In deze behandeling hoef je niet veel te praten. Vooral je ogen gaan aan het werk, door oogbewegingen. Je ogen bewegen van links naar rechts. Dit klinkt misschien als hocus pocus. Maar het werkt! Op dit filmpje kun je zien hoe >.

Voor wie?
EMDR is een behandeling voor zowel – jonge – kinderen als volwassenen die last hebben van traumatische ervaringen of nare herinneringen.

Hoe vaak en hoe lang?
EMDR is een behandeling die meestal snel resultaat oplevert. Vantevoren is nooit precies te voorspellen hoeveel behandelingen nodig zijn. Soms is één behandeling al genoeg. Maar meestal zijn er meer behandleingen nodig om een traumatische herinnering minder naar te maken.

WRITE junior?

WRITE junior is eigenlijk schrijftherapie.

Wat we doen
In deze vorm van therapie schrijf je samen met de therapeut jouw trauma in een verhaal op. In een aantal bijeenkomsten beschrijven we jouw trauma en waar het mee te maken heeft. Maar we werken ook aan nieuwe manieren om tegen het trauma aan te kijken. En om er beter mee om te gaan. Daardoor kun je na afloop van de therapie weer verder de dingen doen waar je blij van wordt.

Voor wie?
WRITEjunior, schrijftherapie, is een behandeling voor kinderen en jongeren die een ingrijpende en/of traumatische gebeurtenis(sen) hebben meegemaakt en die dit willen verwerken.

Hoe lang?
Write Junior is korte behandeling. Het kan gaan om 5 tot 15 bijeenkomsten. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn hangt onder andere af van het aantal trauma’s die je hebt meegemaakt. En van het gemak waarmee een kind of de jongere het verhaal op papier kan zetten.

Imaginaire exposure

Bij imaginaire exposure bespreek je in een veilige omgeving de nare herinnering.

Wat doen we?
Je bespreekt je nare herinnering zoveel mogelijk in detail, waarna je ieder gesprek met de therapeut opnieuw hetzelfde verhaal deelt. Doordat je het verhaal steeds herhaalt, zul j ezien dat de angst die je voelt bij de herinnering steeds minder wordt. Ook leer je in deze therapie dat bepaalde angstige verwachtingen en gedachtes niet kloppen met de werkelijkheid.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren die iets naars en ingrijpends hebben meegemaakt en dit willen verwerken.

Hoe vaak en hoe lang?

Het is vooraf lastig te zeggen hoeveel gesprekken je nodig hebt.

Theraplay

Theraplay is een speelse, therapeutische behandeling die wij inzetten om de communicatie tussen ouder en kind te verbeteren en de ouder-kindrelatie te versterken.

Wat doen we?
De behandeling bestaat uit een combinatie van ouder-kind-speelbehandeling en oudergesprekken.

Voor wie?
In onze behandelingen nemen kind en ouder samen deel aan de behandeling.

Hoe vaak en hoe lang?
Een theraplay bestaat in de regel uit een periode die varieert van vijf behandelingen tot 9 maanden. hij is bedoeld voor ouders en kinderen waar de interactie en relatie onder druk staat. Hierbij kan gedacht worden aan hechtingsproblematiek, autisme en andere vormen van problematiek waardoor de ouder en kind in een negatieve relatie zijn beland.

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder de vaktherapie. Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren, en minder op het praten. We hebben drie verschillende vormen van vaktherapie: Psychomotorische therapie, beeldende therapie en dramatherapie.

Wat doen we?
Bij PMT staan lichaamsbeleving en beweging centraal. Door sport en spel of lichamelijke oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij je ervaringen. Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en onder woorden te brengen. Vervolgens oefen je binnen PMT om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Voor wie?
Je hoeft geen goede beweger te zijn om PMT te volgen. Het is een fijne therapie als je bijvoorbeeld veel piekert. Als je praten lastig vindt of niet de juiste woorden kunt vinden. Dan kun je met PMT hiermee aan de slag.

Hoe vaak en hoe lang?
PMT volg je alleen of in een groepje. Je maakt bij de start van de therapie afspraken met de therapeut wanneer en hoe vaak je komt. Meestal kom je op een vaste dag en tijdstip. Ook bespreek je van tevoren met de therapeut waar jij aan wilt werken.

Beeldende therapie valt onder de vaktherapie. Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren, en minder op het praten. We hebben drie verschillende vormen van vaktherapie: psychomotorische therapie, beeldende therapie en dramatherapie.

Wat doen we?
Bij beeldende therapie gebruiken we allerlei creatieve materialen en technieken zoals tekenen en schilderen. We werken bijvoorbeeld met hout, steen, klei, textiel, papier, etc. De keuzes voor materiaal, techniek en opdracht stemmen we zorgvuldig af op jouw hulpvraag. In het beeldend werk kun je bijvoorbeeld oefenen met het uiten van emoties of werken aan je zelfbeeld. Het geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe dingen aan te leren.

Voor wie?
Je hoeft niet heel creatief te zijn om beeldende therapie te volgen. Het is een fijne therapie als je bijvoorbeeld veel piekert. Als je praten lastig vindt of niet de juiste woorden kunt vinden. Dan kun je met beeldende therapie hiermee aan de slag.

Hoe vaak en hoe lang?
Beeldende therapie volg je alleen of in een groepje. Je maakt bij de start van de therapie afspraken met de therapeut wanneer en hoe vaak je komt. Meestal kom je op een vaste dag en tijdstip. Ook bespreek je van tevoren met de therapeut waar jij aan wilt werken.

Dramatherapie valt onder de vaktherapie. Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren, en minder op het praten. We hebben drie verschillende vormen van vaktherapie: psychomotorische therapie, beeldende therapie en dramatherapie.

Wat doen we?
In dramatherapie werken we met onder andere rollenspel, improvisatie, verhalen maken en dramatechnieken. Bij dramatherapie krijg je de mogelijkheid om in een veilige spelomgeving te oefenen met ander gedrag. Dat doe je dan bijvoorbeeld door middel van het aannemen van verschillende rollen. Je kunt onder andere leren gevoelens te herkennen en op verschillende manieren te uiten. Of je leert om beter grenzen aan te geven.

Voor wie?
Je hoeft niet goed te kunnen toneelspelen. Het is een fijne therapie als je bijvoorbeeld veel piekert. Als je praten lastig vindt of niet de juiste woorden kunt vinden. Dan kun je met dramatherapie hiermee aan de slag.

Hoe vaak en hoe lang?
Dramatherapie volg je alleen of in een groepje. Je maakt bij de start van de therapie afspraken met de therapeut wanneer en hoe vaak je komt. Meestal kom je op een vaste dag en tijdstip. Ook bespreek je van tevoren waar jij aan wilt werken.

Met steunende en structurerende gesprekken kunnen we aan verschillende behandeldoelen werken.

Wat doen we?
We werken onder andere aan het verbeteren van je leefstijl en het leren omgaan met je klachten. We kunnen echter ook toewerken naar een andere vorm van therapie. Dat is afhankelijk van je problemen waarvoor je bij ons bent gekomen.
Hoeveel structurerende gesprekken nodig zijn hangt af van jouw behandeldoelen. Ook werken we aan thema’s zoals ‘positieve gezondheid’. Dit doen we door jongeren in ons digitaal platform voor cliënten – ‘Karify’ – het ‘spinnenweb van positieve gezondheid’ in te laten vullen. Hiermee brengen we in kaart hoe het op verschillende terreinen met je gaat.

Gedrag, gevoelens, zorgen en problemen van een gezinslid hebben invloed op het hele gezin. En de wijze waarop het gezin met de problemen omgaat heeft weer effect op jou. Daarom zullen wij tijdens onze gesprekken ook belangrijke andere gezinsleden – zoals jouw ouders – bij de behandeling betrekken.

Voor wie?
De gesprekken zijn voor aangemelde kinderen/jongeren met hun gezinnen en/of partners en andere belangrijke mensen uit de omgeving.

Hoe vaak en hoe lang?
Bij de start van de behandeling zijn de gesprekken meestal wekelijks. Later kan dit minder vaak zijn, bijvoorbeeld om de week of een keer per drie weken. Dit is afhankelijk van de problemen die je ervaart.

Binnen de behandeling kan het nodig zijn om medicijnen voor te schrijven, als ondersteuning van de behandeling. We doen het alleen als het echt noodzakelijk is en we bouwen het ook weer af als het kan.

Door wie?
Een psychiater, arts of verpleegkundig specialist mag medicijnen voorschrijven. Zij zijn namelijk medisch opgeleid.

Voor wie?
Alleen als medicijnen kunnen helpen bij of naast de behandeling, kunnen we medicijnen voorschrijven.

Hoe lang?
Het is afhankelijk van de behandeling en de vooruitgang hoe lang we medicijnen voorschrijven.

Bij Fornhese hebben we ook groepsbehandeling. Hieronder kun je lezen welk groepsaanbod we hebben.

TOP groep (Therapeutisch Ondersteunend Programma)

Wat doen we?
In de topgroep werk je met elkaar aan positieve gezondheid en leefstijl voor jezelf. Deze groep zetten wij in als overbrugging van de wachttijd, om een jongere wat stabieler of actiever te maken en te motiveren.
Je bepaalt zelf wat je wel en niet wil delen en de groep staat ook vooral in het teken van het samen leuk hebben en meer over jezelf ontdekken.
Beeldende therapie en dramatherapie zijn onderdelen van deze groep.

Eén keer per maand is er een ouderavond waarin we ouders/verzorgers meenemen in de thema’ die in de groep voorbijkomen.

Voor wie?
De topgroep is een groep van twee tot acht jongeren in de leeftijd van 12- 18 jaar.

Hoe vaak en hoe lang?
Deze groep is elke maandag en donderdag van 14.30-15.45 uur.
Jongeren nemen drie maanden deel aan deze groep en stromen daarna door naar een eigen behandeling / behandelgroep

Drama/CGT groep

Wat doen we?
In deze groepsbehandeling leer je omgaan met angstige gevoelens en gedachtes die je in sociale situaties hebt. Je weet hierna wat gezonde en ongezonde angst is. Thema’s die voorbijkomen kunnen bijvoorbeeld gaan over communicatie, nieuwe dingen proberen of het leren aanvoelen van eigen grenzen en grenzen van de ander. Je gaat oefenen met het uitdagen van je eigen gedachten, maar ook met het naspelen van situaties. Op deze manier heb je straks steeds minder last van je angsten in sociale situaties.

Voor wie?
Jongeren vanaf ongeveer 13 jaar.

Hoe vaak en hoe lang?
Het is een doorlopende groep. Dat betekent dat je ieder moment kunt deelnemen en uit de groep kunt gaan. We komen iedere week anderhalf uur bij elkaar.

ERT groep (Emotie Regulatie Therapie)

Sommige jongeren worden erg kwaad op hun omgeving of op zichzelf waardoor ze zichzelf pijn doen. Anderen keren juist in zichzelf. Blijven in hun gevoel hangen en gaan piekeren. Weer anderen sluiten hun gevoel af, zodat ze niks meer lijken te voelen. Soms zit je dan vast in een bepaald patroon. Daardoor is het steeds moeilijker om je goed te voelen.

Wat doen we?
In de training ‘emotieregulatie’ (dat betekent ‘omgaan met emoties’)  leren we je hoe je je beter kunt ontspannen. Ook leren we je je gevoel te herkennen en te kunnen toelaten. Of om mild te zijn naar jezelf en op een andere gezondere manier met emoties om te gaan. We geven in de groep uitleg over emotieregulatie. En we oefenen veel met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar die moeite hebben met het omgaan met hun emoties. Dit kan individueel of in een groep. Neem je deel aan een groep? Dan stellen we de groep samen op leeftijd.

Hoe lang?
Deze groepsbehandeling vindt iedere week ongeveer anderhalf tot twee uur plaats. In totaal bestaat de behandeling uit twaalf bijeenkomsten.

Brugklasgroep

De overgang van de lagere school naar de middelbare school kan voor sommige kinderen best zwaar zijn. Je laat je oude vertrouwde school achter en moet naar een nieuwe school waar je bijna niemand kent.

Wat doen we?
Als voorbereiding op de overgang naar de middelbare school staan we stil bij het afscheid nemen van je oude school en het starten op een nieuwe school. We kijken ook naar welke vaardigheden je hiervoor nodig hebt. In de groep hebben we het onder andere over kennismaken, afscheid nemen, wie ben ik, hoe ga ik om met spanning, plannen, hulpvragen en omgaan met lastige situaties.

Voor wie?
Voor kinderen uit groep 8 die in behandeling zijn bij Fornhese. Het is wel belangrijk dat je je in de groep kunt functioneren.
De groep gaat door bij vier deelnemers. Er kunnen maar maximaal zes kinderen deelnemen.

Wanneer?
De groep is altijd op woensdagmiddag en duurt één uur tot anderhalf uur. Daarnaast plannen wij nog ouderavonden, zodat je ouders/verzorgers je ook kunnen ondersteunen.

Schemagroep

Wat doen we?
Schematherapie gaat ervan uit dat iedere mens emotionele basisbehoeften heeft. Bijvoorbeeld: je veilig en verbonden voelen. Als er een tekort ontstaat in de vervulling van je basisbehoeften, ontstaan er op basis van deze ervaringen overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld. Bijvoorbeeld: ‘ik ben waardeloos’, of ‘niemand is te vertrouwen’. Deze overtuigingen noemen we schema’s.
Ze zijn gevormd door hoe je wereld was toen je kind was en er niet goed genoeg is ingespeeld op wat je als kind nodig had. Je overtuigingen (schema’s) beïnvloeden hoe je denkt en je voelt en hoe je je gedraagt. Ze voelen bekend, maar vaak passen ze niet meer zo goed bij je leven nu. Deze gevoelens, overtuigingen en gedragingen kunnen veel problemen veroorzaken, zoals een gevoel van minderwaardigheid of een patroon van mislukking.

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. We gebruiken oefeningen die gericht zijn op ervaren en voelen, anders leren denken en verandering van gedrag. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelfstandig kunnen werken aan thuisopdrachten en bereid zijn om naar hun eigen patronen en valkuilen te kijken.

Hoe vaak en hoe lang?
We komen iedere week anderhalf uur bij elkaar, op donderdag van 14.30-16.00 uur. Er zijn verschillende in- en uitstroommomenten. Per deelnemer kijken we wat een goed moment is om uit te stromen. In de weken voorafgaand aan de groep maak je met één van de groepstherapeuten een overzicht waarin beschreven staat van welke valkuilen je last hebt, waar die vandaan komen en welke kanten je van jezelf herkent. Daarnaast stel je doelen op waaraan je wil werken in de groep.

Ben je benieuwd naar schematherapie?
Bekijk dan dit informatiefilmpje over schematherapie, gemaakt door de Vereniging voor Schematherapie.