Als gemeente wilt u uw inwoners de juiste zorg op de geschikte plek bieden. Kwetsbare kinderen en jongeren met psychiatrische zorgvragen kunnen terecht bij Fornhese.

Fornhese biedt behandeling in de regio’s: Utrecht-zuidoost, Eemland, Foodvalley, Noord-Veluwe, Flevoland en Gooi- & Vechtstreek. U vindt onze hoofdvestigingen in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad. Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

wachttijden

Fornhese probeert kinderen zo snel mogelijk de juiste behandeling aan te bieden, maar op sommige plekken zijn er wachttijden. Bekijk het actuele overzicht.

aanmelden

Voor aanmeldingen en vragen kunt u bellen naar:
088-1340400. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

spoedaanmeldingen
Spoedaanmeldingen verlopen via de huisarts of huisartsenpost. De huisarts beoordeelt de ernst en urgentie. Indien nodig verwijst de huisarts door naar de crisisdienst van GGz Centraal. De huisarts doet een inhoudelijke overdracht en geeft de contactgegevens van het wijkteam en de ouders. De crisisdienst neemt vervolgens contact op met het wijkteam.

ambulante behandeling
Dit is specialistische hulp in de vorm van gesprekken of andere therapievormen waarvoor kinderen en hun ouders met enige regelmaat naar Fornhese komen. Of we bieden in de thuissituatie de behandeling aan.

deeltijdbehandeling/dagbehandeling
Dit is een therapieprogramma waarvoor kinderen een aantal dagdelen per week naar Fornhese komen.

klinische behandeling
Dit is behandeling in de vorm van een tijdelijke opname.

spoedeisende behandeling
Dit is behandeling bij een acute psychiatrische crisis.

Fornhese biedt ook consultatie aan ten behoeve van vragen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Bijvoorbeeld op scholen of bij andere instellingen zoals ’s Heerenloo.

Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de informatie gids van Fornhese.
Voor specifieke folders over ons behandelaanbod kunt u kijken op onze overzichtspagina.

Fornhese biedt behandeling in de regio’s: Utrecht-zuidoost, Eemland, Foodvalley, Noord-Veluwe, Flevoland en Gooi- & Vechtstreek. U vindt onze hoofdvestigingen in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad. Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

Brainwiki is de website waar jongeren betrouwbare informatie vinden over psychische problemen. Hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij? Op Brainwiki lees je hoe het zit. Hoe lotgenoten het voelen. Wat je kunt doen als je in de problemen raakt.

Brainwiki is ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen en besteedt aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben.

contactgegevens

algemene adresgegevens
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort
telefoon 033 4609609

contactgegevens per locatie
overzichtspagina van onze locaties