Als gemeente wil je je inwoners de juiste zorg op de geschikte plek bieden. Kwetsbare kinderen en jongeren met psychiatrische zorgvragen kunnen terecht bij Fornhese. Fornhese is onderdeel van GGz Centraal.

Wij bieden behandeling in de regio’s:

  • Eemland
  • Flevoland
  • Foodvalley
  • Gooi en Vechtstreek
  • Noord-Veluwe
  • Utrecht-zuidoost

Onze grotere locaties zijn gevestigd in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad.
Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

aanmelden

Voor aanmeldingen en vragen zijn wij op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op: 088-1340400.

spoedaanmeldingen

Spoedaanmeldingen verlopen altijd via de huisarts of huisartsenpost. De huisarts beoordeelt de ernst en de noodzaak. Als het nodig is kan de huisarts de crisisdienst van GGz Centraal inschakelen. De huisarts zorgt verder voor een inhoudelijke overdracht en geeft de contactgegevens van het wijkteam en de ouders. De crisisdienst neemt vervolgens contact op met het wijkteam.

wachttijden

Wij doen ons uiterste best kinderen zo snel mogelijk de juiste behandeling aan te bieden. Maar op sommige plekken zijn er wachttijden. Bekijk het actuele overzicht.
Bij een crisis is er uiteraard geen sprake van wachttijd.

Wij hebben verschillende vormen van behandeling voor kinderen en jongeren. Welke vorm geschikt is hangt helemaal af van de problematiek waarmee een kind of jongere bij ons binnenkomt.

ambulante behandeling
Dit is specialistische hulp in de vorm van gesprekken of andere therapievormen.
Hiervoor nodigen wij kinderen en hun ouders met enige regelmaat bij ons uit. Of we komen bij de kinderen en ouders thuis voor een gesprek of om specifiek te kijken wat nodig om alles in de thuissituatie beter te laten verlopen.

deeltijdbehandeling/dagbehandeling
Dit is een therapieprogramma waarvoor kinderen/jongeren één of meer dagdelen per week naar ons komen voor wat intensievere behandeling.

klinische behandeling
Dit is behandeling in de vorm van een tijdelijke opname.

spoedeisende behandeling
Dit is behandeling bij een acute psychiatrische crisis.

Wij bieden ook consultatie als er vragen leven op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.
Bijvoorbeeld op scholen of bij andere instellingen zoals ’s Heerenloo.

Voor algemene informatie verwijzen wij graag naar de informatie gids van Fornhese.
Voor specifieke folders over ons behandelaanbod hebben wij deze overzichtspagina gemaakt.

Wij bieden behandeling in de regio’s: Utrecht-Zuidoost, Eemland, Foodvalley, Noord-Veluwe, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Onze grotere locaties liggen in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad.
Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

Wij kunnen veel informatie geven over psychische problemen, maar Brainwiki is de website waar je betrouwbare informatie vindt over psychische problemen. Hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij?
Op Brainwiki lees je hoe het zit. Brainwiki is speciaal ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. De website geeft informatie over deze problemen en besteedt aandacht aan het leven zelf. Want … je bent natuurlijk veel meer dan alleen de problemen of klachten die je hebt!

> Ga naar Brainwiki

contactgegevens

algemene adresgegevens
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort
telefoon 033 4609609

contactgegevens per locatie
overzichtspagina van onze locaties