Als gemeente wil je je inwoners de juiste zorg op de geschikte plek bieden. Kwetsbare kinderen en jongeren met psychiatrische zorgvragen kunnen terecht bij Fornhese. Fornhese is onderdeel van GGz Centraal.

De Jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden. Onder andere de benodigde deskundigheid, de beperkte omvang van sommige doelgroepen en de schaal waarop sommige gespecialiseerde voorzieningen zijn georganiseerd maken dat gemeenten deze taken beter in samenwerking dan allemaal afzonderlijk kunnen oppakken.

Daarom hebben de gemeenten zelf  een landelijke indeling gemaakt. In deze landelijke indeling maken alle gemeenten in Nederland deel uit van een regionaal samenwerkingsverband waarin de jeugdzorg wordt georganiseerd. Eerstelijnszorg is veelal lokaal georganiseerd. Terwijl pleegzorg, crisisopvang en residentiële zorg vaak op regionale schaal is georganiseerd. Voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is er vaak een bovenregionaal schaalniveau.

Wij bieden behandeling in de regio’s

U vindt hier een compleet overzicht van alle jeugdzorgregio’s.

aanmelden

Voor aanmeldingen en vragen zijn wij op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op: 088-1340400.

spoedaanmeldingen

Spoedaanmeldingen verlopen altijd via de huisarts of huisartsenpost. De huisarts beoordeelt de ernst en de noodzaak. Als het nodig is kan de huisarts de crisisdienst van GGz Centraal inschakelen. De huisarts zorgt verder voor een inhoudelijke overdracht en geeft de contactgegevens van het wijkteam en de ouders. De crisisdienst neemt vervolgens contact op met het wijkteam.

wachttijden

Wij doen ons uiterste best kinderen zo snel mogelijk de juiste behandeling aan te bieden. Maar op sommige plekken zijn er wachttijden.
Bij een crisis is er uiteraard geen sprake van wachttijd.

onze locaties

Onze grotere locaties zijn gevestigd in: Amersfoort, Almere, Ermelo, Hilversum en Lelystad.
Bekijk het gehele overzicht met onze locaties.

ons (zorg)aanbod

U kunt op deze pagina ons zorgaanbod terugvinden.

contactgegevens

algemene adresgegevens
Dokter Holtropstraat 77
3851 JH Ermelo

Postadres
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
telefoon: 0341 566267

contactgegevens per locatie
overzichtspagina van onze locaties